Tobias Johan Sørensen

Tobias Johan Sørensen er senioranalytiker i CONCITO med fokus på tværgående analyser i CONCITOs analyseenhed. Tobias har desuden fokus på grønne offentlige indkøb, cirkulær økonomi, affald og kommunal klimaplanlægning.

Tobias er cand.merc.pol. i International Business and Politics ved CBS og har arbejdet i CONCITO siden 2019. Inden dette kommer han senest fra en stilling som projektleder i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, hvorfra han bl.a. har arbejdet med udvikling af planer for cirkulær økonomi og klima. Tobias har desuden været student i CONCITO fra 2013-2016.

Twitter: https://twitter.com/Tobias_Johan

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tobiasjohansorensen/

 • udledninger ccs co2
  De kommende år bliver afgørende for at få CSS-teknologien op i skala og ned i pris, så den for alvor kan blive en del af de mange klimaløsninger, som blandt andet FN’s klimapanel og IEA peger på.
  Debatindlæg
 • CCS
  Med udspillet har regeringen fremlagt en køreplan for, hvordan CO2-fangst og -lagring (CCS) kan bidrage med 3,2 mio. tons reduktioner i 2030. Der sendes et klart signal til dem, der skal fange, transportere og lagre CO2 om, at de skal stå klar i 2029. Dertil er det positivt, at regeringen gør det klart, at CO2 skal lagres permanent fremfor at omdannes til brændsler og udledes igen. En række faldgruber og udfordringer mangler dog stadig at blive adresseret, herunder biomassens klimapåvirkning og affaldsselskabernes rammer.
 • t
  CONCITO takker for invitationen til at kommentere på lovforslaget om Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.
  Høringssvar
 • rg
  Carbon capture and Storage (CCS) in Denmark can provide important emission reductions towards 2030 by capturing and storing CO2 from emission sources that are difficult to avoid.
  Notat
 • copenhill
  Nu skal den første CO2 pumpes ned i den danske undergrund, og det kan blive starten på et større dansk CO2-lagringseventyr. Det kan spille en vigtig rolle i opfyldelsen af de danske og europæiske klimamål.
  Nyhed
 • CCS
  Danmark er på trapperne med støtte til det første nationale storskalaprojekt til CO2-fangst og lagring (CCS). Tre udfordringer skal håndteres, hvis CCS skal blive et effektivt klima-værktøj i dansk klimapolitik.
  Debatindlæg
 • copenhill
  Teknologier til at fjerne CO2 fra atmosfæren, såkaldte negative udledninger, kommer til at spille en stor og vigtig rolle i klimakampen, hvis verden skal lykkedes med at overholde Paris-aftalen.
  Nyhed
 • c
  Teknologier til at fjerne CO2 fra atmosfæren, såkaldte negative udledninger, kommer til at spille en stor og vigtig rolle i klimakampen, hvis verden skal lykkedes med at overholde Paris-aftalen.
  Analyse
 • Analyse.png
  Den nye regering har forpligtet sig på at nå klimamålet i 2025. Nye beregninger fra CONCITO viser, at Danmark er mindst 1,1 mio. tons CO2e fra målet med de nuværende aftaler. Hurtig implementering af en række klimapolitiske virkemidler kan stadig sikre målopfyldelse, men det haster. Den nye regering bør derfor inden for sine første 100 dage fremlægge politik, der sikrer, at Danmark leverer på 2025-målet. 
  Analyse
 • Oversvømmelse
  Den forgangne uge bød på flere nye rapporter om, hvor verdenssamfundet står i kampen mod klimaforandringerne. Samlet set tegner der sig et billede af et vindue, som snart lukker for at kunne nå målet om at holde den globale opvarmning på højst 1,5 grader.
 • udledninger
  En australsk tænketank advarede for nylig mod CO2 og lagring (CCS) på baggrund af en gennemgang af nogle af de største CCS-projekter i verden. I Concito er vi enige i flere af rapportens konklusioner og opfordrer netop derfor til, at anvendelse af teknologien prioriteres til få udvalgte CO2-kilder, hvor det giver klimamæssigt og økonomiske mening.
  Debatindlæg
 • klima barn
  Folketingets klimaaftaler frem til i dag leverer ikke tilstrækkelige reduktioner til, at Danmark kan nå selv den lave ende af sit klimamål for 2025 på 50-54 procents reduktion. Kun med en række markante og hurtige beslutninger kan Danmark nå målet og skabe troværdighed om klimaindsatsen
  Debatindlæg
 • Vindmøller
  En halvering af klimaaftrykket fra bare stål og beton i kommende vindudbud giver en besparelse på i alt fire milloner ton frem mod 2030, svarende til to Kattegatforbindelser.
  Debatindlæg
 • ptx
  Når statsministeren i sin nytårstale tager fat i omstillingen af luftfarten, så er det helt berettiget. Men der er risiko for at fjerne fokus fra andre klimainitiativer, samt at produktionen beslaglægger knappe ressourcer i form af grøn strøm og CO2.
  Debatindlæg
 • concitos bemærkninger
  Regeringen har d. 15. december 2021 lanceret sin strategi for Power-to-X (PtX). Strategien sigter mod realisering af 4-6 GW PtX kapacitet i Danmark i 2030. Den indeholder 14 initiativer, der skal skubbe gang i produktion og forbrug af PtX produkter og afsætter bl.a. 1,25 mia. til et udbud for PtX.
  Notat
 • Høringssvar
  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets supplerende lovforslag skal give staten eller et statsligt selskab mulighed for at få kunne deltage i CO2-lagring. Lovforslaget supplerer forslaget om geologisk lagring af CO2 på under 100 kilotons med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer.
  Høringssvar
 • Høringssvar
  EU Kommissionens initiativ vil understøtte udviklingen af bæredygtige løsninger til fjernelse af CO2. De foreslår en handlingsplan til fremme af kulstoflandbrug og udvikling af en lovramme for certificering af CO2-fjernelse.
  Høringssvar
 • CO2
  Ved at indføre en højere CO2-afgift og en række målrettede indsatser for bl.a. CCS og landbrug kan Danmark levere en reduktion på 54% i 2025. Derved vil Danmark være i en god position til at indfri 70% målet. Dette vil samtidig placere Danmark som et grønt foregangsland, der viser, at det er muligt at fremrykke reduktioner og øge tempoet i den grønne omstilling.
 • CCS
  Fangst og lagring af CO2, CCS, er en vigtig teknologi for at opnå klimamål. Dette notat gennemgår de forskellige muligheder for en stærkere og mere målrettet anvendelse af CCS og potentialet i at flytte fokus fra fremtidige tekniske potentialer til realiserbare reduktioner. Analysen i notatet suppleres af en række politiske anbefalinger.
  Notat
 • vindmøllepark
  Kommunerne har som myndighed ofte den tætteste kontakt med borgere, foreningsliv og virksomheder. Med det følger en særlig mulighed, men også ansvar, for at drive Danmark mod det nationale mål om 70% CO2 reduktion i 2030. Som minimum bør lokalpolitikere og kommuner arbejde med grøn omstilling og klimahandling på 14 områder.
  Pressemeddelelse
 • udledninger ccs co2
  De kommende år bliver afgørende for at få CSS-teknologien op i skala og ned i pris, så den for alvor kan blive en del af de mange klimaløsninger, som blandt andet FN’s klimapanel og IEA peger på.
  Debatindlæg
 • CCS
  Med udspillet har regeringen fremlagt en køreplan for, hvordan CO2-fangst og -lagring (CCS) kan bidrage med 3,2 mio. tons reduktioner i 2030. Der sendes et klart signal til dem, der skal fange, transportere og lagre CO2 om, at de skal stå klar i 2029. Dertil er det positivt, at regeringen gør det klart, at CO2 skal lagres permanent fremfor at omdannes til brændsler og udledes igen. En række faldgruber og udfordringer mangler dog stadig at blive adresseret, herunder biomassens klimapåvirkning og affaldsselskabernes rammer.
 • copenhill
  Nu skal den første CO2 pumpes ned i den danske undergrund, og det kan blive starten på et større dansk CO2-lagringseventyr. Det kan spille en vigtig rolle i opfyldelsen af de danske og europæiske klimamål.
  Nyhed
 • CCS
  Danmark er på trapperne med støtte til det første nationale storskalaprojekt til CO2-fangst og lagring (CCS). Tre udfordringer skal håndteres, hvis CCS skal blive et effektivt klima-værktøj i dansk klimapolitik.
  Debatindlæg
 • copenhill
  Teknologier til at fjerne CO2 fra atmosfæren, såkaldte negative udledninger, kommer til at spille en stor og vigtig rolle i klimakampen, hvis verden skal lykkedes med at overholde Paris-aftalen.
  Nyhed
 • Oversvømmelse
  Den forgangne uge bød på flere nye rapporter om, hvor verdenssamfundet står i kampen mod klimaforandringerne. Samlet set tegner der sig et billede af et vindue, som snart lukker for at kunne nå målet om at holde den globale opvarmning på højst 1,5 grader.
 • udledninger
  En australsk tænketank advarede for nylig mod CO2 og lagring (CCS) på baggrund af en gennemgang af nogle af de største CCS-projekter i verden. I Concito er vi enige i flere af rapportens konklusioner og opfordrer netop derfor til, at anvendelse af teknologien prioriteres til få udvalgte CO2-kilder, hvor det giver klimamæssigt og økonomiske mening.
  Debatindlæg
 • klima barn
  Folketingets klimaaftaler frem til i dag leverer ikke tilstrækkelige reduktioner til, at Danmark kan nå selv den lave ende af sit klimamål for 2025 på 50-54 procents reduktion. Kun med en række markante og hurtige beslutninger kan Danmark nå målet og skabe troværdighed om klimaindsatsen
  Debatindlæg
 • Vindmøller
  En halvering af klimaaftrykket fra bare stål og beton i kommende vindudbud giver en besparelse på i alt fire milloner ton frem mod 2030, svarende til to Kattegatforbindelser.
  Debatindlæg
 • ptx
  Når statsministeren i sin nytårstale tager fat i omstillingen af luftfarten, så er det helt berettiget. Men der er risiko for at fjerne fokus fra andre klimainitiativer, samt at produktionen beslaglægger knappe ressourcer i form af grøn strøm og CO2.
  Debatindlæg
 • CO2
  Ved at indføre en højere CO2-afgift og en række målrettede indsatser for bl.a. CCS og landbrug kan Danmark levere en reduktion på 54% i 2025. Derved vil Danmark være i en god position til at indfri 70% målet. Dette vil samtidig placere Danmark som et grønt foregangsland, der viser, at det er muligt at fremrykke reduktioner og øge tempoet i den grønne omstilling.
 • vindmøllepark
  Kommunerne har som myndighed ofte den tætteste kontakt med borgere, foreningsliv og virksomheder. Med det følger en særlig mulighed, men også ansvar, for at drive Danmark mod det nationale mål om 70% CO2 reduktion i 2030. Som minimum bør lokalpolitikere og kommuner arbejde med grøn omstilling og klimahandling på 14 områder.
  Pressemeddelelse
 • klima
  Der er behov for en plan for indfrielse af potentialet for CO2-fangst og lagring (CCS). CONCITO vurderer, at der er bæredygtigt reduktionspotentiale for CCS på 5 mio. tons CO2 i 2030 med CO2 fra de mest oplagt kilder.
 • Affaldsanlæg
  Ved at omlægge affaldsafgifterne til en CO2-afgift kan Danmark sikre en klimaneutral affaldsforbrænding i 2030. Et tilskud til fangst af biogent CO2 kan tilmed sikre, at sektoren bidrager med negative CO2-udledninger i fremtiden.
  Debatindlæg
 • klima
  Den politiske aftale for lagring af CO2 i den danske undergrund giver ikke tilstrækkelig sikkerhed for, at der er tilstrækkelig lagerkapacitet i 2030. Aftalen kan styrkes ved at igangsætte flere forundersøgelser af potentielle lagre.
 • Fangst og lagring af CO2
  Den nye rapport fra FN’s klimapanel advarer om katastrofale følger af klimaændringerne og kalder på hurtigere reduktion af emissionerne og øgede ambitioner. Hvis Danmark skal være et foregangsland, skal tempoet i vores nationale klimaindsats øges og tilgangen med den såkaldte hockeystav droppes. Ved at sætte fart på klimatiltag, der jævnt og gradvist reducerer udledninger af drivhusgasser, kan vi spare atmosfæren for, hvad der svarer til over et års emissioner i 2030 eller svarende til alle danske personbilers CO2-udledning i godt fire år. Det viser beregninger, CONCITO har foretaget.
  Debatindlæg
 • G7 summit
  Resultatet af årets G7 topmøde kan synes umiddelbart godt. I kontrast til G7 mødet i 2020 anerkender G7 landene nu samlet behovet for ambitiøs handling på klima, natur og grøn finansiering. Men G7 resultatet er meget skuffende når det kommer til konkrete handlingsbeslutninger.
 • Asfalt anlæg infrastruktur
  Den grønne omstilling af de offentlige indkøb kræver, at der samarbejdes på tværs af kommuner, regioner, staten og leverandører. Tiden er for knap til at sylte grønne indkøb ind i en skyttegravskrig om, hvem der skal betale.
  Debatindlæg
 • Affaldsanlæg
  En klimaneutral affaldssektor i 2030 kræver, at vi sikrer de rigtige rammer og holder fokus på målet nu og her. Det klare mål er en kombination af mindre affald, mere genanvendelse og så CO2-fangst på de affaldsforbrændingsanlæg, der vil være tilbage og bedst egnede i fremtiden. Alternativet er, at vi risikerer et for ensidigt fokus på omkostningsminimering og en udvikling, der ikke sikrer incitament og mulighed for langsigtede investeringer i CO2-fangst i sektoren.
 • Amagerforbrænding
  Vi har som følge af vores seneste blogindlæg den 18. januar 2021 om affaldsaftalen fået en række henvendelser, input og reaktioner, som giver anledning til at uddybe og nuancere vores pointer i forhold til affaldsaftalen og klima.
 • t
  CONCITO takker for invitationen til at kommentere på lovforslaget om Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.
  Høringssvar
 • rg
  Carbon capture and Storage (CCS) in Denmark can provide important emission reductions towards 2030 by capturing and storing CO2 from emission sources that are difficult to avoid.
  Notat
 • c
  Teknologier til at fjerne CO2 fra atmosfæren, såkaldte negative udledninger, kommer til at spille en stor og vigtig rolle i klimakampen, hvis verden skal lykkedes med at overholde Paris-aftalen.
  Analyse
 • Analyse.png
  Den nye regering har forpligtet sig på at nå klimamålet i 2025. Nye beregninger fra CONCITO viser, at Danmark er mindst 1,1 mio. tons CO2e fra målet med de nuværende aftaler. Hurtig implementering af en række klimapolitiske virkemidler kan stadig sikre målopfyldelse, men det haster. Den nye regering bør derfor inden for sine første 100 dage fremlægge politik, der sikrer, at Danmark leverer på 2025-målet. 
  Analyse
 • concitos bemærkninger
  Regeringen har d. 15. december 2021 lanceret sin strategi for Power-to-X (PtX). Strategien sigter mod realisering af 4-6 GW PtX kapacitet i Danmark i 2030. Den indeholder 14 initiativer, der skal skubbe gang i produktion og forbrug af PtX produkter og afsætter bl.a. 1,25 mia. til et udbud for PtX.
  Notat
 • Høringssvar
  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets supplerende lovforslag skal give staten eller et statsligt selskab mulighed for at få kunne deltage i CO2-lagring. Lovforslaget supplerer forslaget om geologisk lagring af CO2 på under 100 kilotons med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer.
  Høringssvar
 • Høringssvar
  EU Kommissionens initiativ vil understøtte udviklingen af bæredygtige løsninger til fjernelse af CO2. De foreslår en handlingsplan til fremme af kulstoflandbrug og udvikling af en lovramme for certificering af CO2-fjernelse.
  Høringssvar
 • CCS
  Fangst og lagring af CO2, CCS, er en vigtig teknologi for at opnå klimamål. Dette notat gennemgår de forskellige muligheder for en stærkere og mere målrettet anvendelse af CCS og potentialet i at flytte fokus fra fremtidige tekniske potentialer til realiserbare reduktioner. Analysen i notatet suppleres af en række politiske anbefalinger.
  Notat
 • Klimamål for offentlige indkøb
  Der er i dag ingen direkte krav til, at den offentlige sektors indkøb skal bidrage til at reducere udledningen af klimagasser. Det er på trods af, at de udgør cirka en tredjedel af alle offentlige udgifter, og CONCITO har tidligere vurderet, at danske offentlige indkøb har et samlet klimaaftryk på cirka 20 millioner tons CO2e om året. Derfor foreslår CONCITO i notatet "Klimamål for offentlige indkøb", at der i de kommende klimahandleplaner formuleres mål og handleplaner for, hvordan udledningen fra danske offentlige indkøb kan sænkes både inden og uden for Danmarks grænser. Notatet kommer desuden med anbefalinger til, hvilke elementer der bør indgå i en kommende klimahandleplan for offentlige indkøb.
  Notat
 • Klimaplanlægning i kommunerne
  I denne rapport undersøger CONCITO, hvordan danske kommuner arbejder strategisk med reduktion af CO2 og andre drivhusgasser. Rapporten giver et overblik over kommunernes klimaplanlægning, herunder hvilke klimamål, metoder og indsatser, som kommunerne arbejder med. Rapporten bygger på en dokumentanalyse af kommunernes klimaplaner og en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunale fagmedarbejdere.
  Rapport