Vindmøller i nye og eksisterende skove

Dette notat afdækker CONCITOs vurdering af mulighederne for at opstille vindmøller i eksisterende skove eller på arealer, hvor der skal gennemføres skovrejsning.

Konklusion:

  • Der kan i visse situationer argumenteres for, at der kan gives tilladelse til at opsættes vindmøller i nye og eksisterende skove
  • Der bør stilles krav om, at opstilling af vindmølleanlæg i skove som minimum ikke vil føre til et netto tab af biodiversitet. Kravet behøver ikke nødvendigvis blive indfriet lokalt
  • Det forudsætter en lovændring hvis vindmøller skal kunne opføres i eksisterende skov.
  • En national kortlægning af potentielt egnede skove (eksisterende og nye) kan gennemføres i samarbejde med biodiversitetseksperter, eventuelt understøttet af eksisterende kortlægning af biodiversitet (Biodiversitetskortet, Dansk Natur Indikator, Bioscore, High Nature Value).
  • Herefter skal der gennemføres lokale biodiversitets-konsekvensanalyser, der også bør inkludere hensynet til menneskelig trivsel, for at vurdere potentialet og behovet for kompenserende tiltag.
  • Der skal opstilles klare og bindende juridiske rammer og mål for naturgenskabelse eller biodiversitets kompenserende tiltag, der sikrer den tilstrækkelige kvalitet samt permanens.
  • Der bør ikke etableres vindmøller i eksisterende skove med mellem til høj biodiversitetsværdi.
  • Der kan i visse tilfælde etableres vindmøller i skove med lav biodiversitet (monokulturer, ikke-hjemmehørende arter).
  • Der kan i visse tilfælde etableres vindmøller inden skovrejsning i nye skove, hvor den eksisterende, planlagte og forventede biodiversitetsværdi er lav.
Relaterede emner