Tage Duer

Projektleder, Klimalaboratoriet

Tage sidder i CONCITOs Klimalaboratorium, hvor han leder projektet Fremtidens Arealanvendelse. Gennem analyser og dialog kaster han lys over de muligheder vi har, når det kommer til at forvalte de danske arealer i fremtiden.

Tage er uddannet miljøøkonom med en bachelor i skovbrug. Han har de sidste 14 år arbejdet med at udvikle klimapolitisk rådgivning på baggrund af grundige analyser, både som en del af Klimaministeriets embedsværk og senest som en del af det uafhængige Klimaråd. Det faglige fokus er primært tekniske og økonomiske analyser af fødevarer, landbrug og arealanvendelse, men også sociologisk indsigt og viden om adfærdsdesign er nu en væsentlig del af Tages analyseværktøjskasse.

 • klimatilpasning oversvømmelse
  29 procent af det danske areal, og dermed over 440.000 helårsboliger og knap 160.000 fritids-boliger, er allerede i dag potentielt påvirket af vand fra forskellige former for ekstremvejr – stormfloder, voldsomme eller langvarige regnskyl og stigende grundvand. Sådanne vejrhændelser vil vi opleve oftere og voldsommere i fremtiden. En ny analyse fra CONCITO peger på, at landskabet, og måden vi bruger det på, er en vigtig brik i at håndtere fremtidens vildere klima.
  Pressemeddelelse
 • ca
  Klimaforandringerne vil påvirke anvendelsesmulighederne for en betydelig del af de danske arealer. Ikke alene vil et forandret klima have betydning for de enkelte arealer, men klimaforandringerne vil også stiller større krav om en sammenhængende planlægning på tværs af arealanvendelser.
  Analyse
 • ew
  Dette notat afdækker CONCITOs vurdering af mulighederne for at opstille vindmøller i eksisterende skove eller på arealer, hvor der skal gennemføres skovrejsning.
  Notat
 • wild flowers
  Den danske biodiversitet er i kritisk tilbagegang. Men med en radikal omlægning af Danmarks areal kan vi beskytte biodiversiteten og samtidig høste store gevinster. Det viser en ny analyse fra CONITO, der beskriver de dilemmaer og muligheder en ny biodiversitetslov skal balancere.
  Pressemeddelelse
 • ecd
  Det kræver en omfattende arealomlægning at vende tabet af biodiversitet til fremgang. Selv med et relativt lavt ambitionsniveau vil minimum 16 pct. af landarealet blive berørt. EU’s biodiversitetsstrategi lægger op til, at 30 pct. af landarealet skal beskyttes.
  Analyse
 • rækkehuse
  Nybyggede huse bliver stadig større, og især parcelhusene vokser. Mens det kan være godt for beboerne, er det dårlig nyt for klimaet. Parcelhusområder udleder mere end dobbelt så meget CO2 som andre typer boligområder, viser en ny rapport fra CONCITO.
  Pressemeddelelse
 • kn
  Arealanvendelsen står centralt i den grønne omstilling. I denne rapport ser vi på fremtidens arealbehov og peger på en række af de udfordringer og dilemmaer, vi står over for.
  Nyhed
 • kn
  Arealanvendelsen står centralt i den grønne omstilling. I denne rapport ser vi på fremtidens arealbehov og peger på en række af de udfordringer og dilemmaer, vi står over for.
  Rapport
 • Vindmølle mark
  Kun en gentænkning og omlægning af den danske arealanvendelse kan sikre, at Danmark er klimaneutralt og rustet til at håndtere fremtidens klima og danskernes trivsel bedst muligt. En ny rapport fra CONCITO anbefaler en samlet arealstrategi, der tager højde for disse udfordringer og baserer sig på en ny, bæredygtig vision for brugen af det danske areal.
  Pressemeddelelse
 • wge
  Uden en samlet dansk arealstrategi bliver den grønne omstilling dyr for Danmark, og vi risikerer ikke at komme i mål med et klimaneutralt og klimarobust Danmark, fordi de stærkeste interesser og aktører får lov til alene at bestemme arealanvendelsen
  Debatindlæg
 • few
  Vi skal anvende de danske arealer bedre, hvis vi skal blive klimaneutrale. Det kræver en fælles vision og strategi for, hvordan Danmark skal se ud i fremtiden
  Debatindlæg
 • klimatilpasning oversvømmelse
  29 procent af det danske areal, og dermed over 440.000 helårsboliger og knap 160.000 fritids-boliger, er allerede i dag potentielt påvirket af vand fra forskellige former for ekstremvejr – stormfloder, voldsomme eller langvarige regnskyl og stigende grundvand. Sådanne vejrhændelser vil vi opleve oftere og voldsommere i fremtiden. En ny analyse fra CONCITO peger på, at landskabet, og måden vi bruger det på, er en vigtig brik i at håndtere fremtidens vildere klima.
  Pressemeddelelse
 • wild flowers
  Den danske biodiversitet er i kritisk tilbagegang. Men med en radikal omlægning af Danmarks areal kan vi beskytte biodiversiteten og samtidig høste store gevinster. Det viser en ny analyse fra CONITO, der beskriver de dilemmaer og muligheder en ny biodiversitetslov skal balancere.
  Pressemeddelelse
 • rækkehuse
  Nybyggede huse bliver stadig større, og især parcelhusene vokser. Mens det kan være godt for beboerne, er det dårlig nyt for klimaet. Parcelhusområder udleder mere end dobbelt så meget CO2 som andre typer boligområder, viser en ny rapport fra CONCITO.
  Pressemeddelelse
 • kn
  Arealanvendelsen står centralt i den grønne omstilling. I denne rapport ser vi på fremtidens arealbehov og peger på en række af de udfordringer og dilemmaer, vi står over for.
  Nyhed
 • Vindmølle mark
  Kun en gentænkning og omlægning af den danske arealanvendelse kan sikre, at Danmark er klimaneutralt og rustet til at håndtere fremtidens klima og danskernes trivsel bedst muligt. En ny rapport fra CONCITO anbefaler en samlet arealstrategi, der tager højde for disse udfordringer og baserer sig på en ny, bæredygtig vision for brugen af det danske areal.
  Pressemeddelelse
 • wge
  Uden en samlet dansk arealstrategi bliver den grønne omstilling dyr for Danmark, og vi risikerer ikke at komme i mål med et klimaneutralt og klimarobust Danmark, fordi de stærkeste interesser og aktører får lov til alene at bestemme arealanvendelsen
  Debatindlæg
 • few
  Vi skal anvende de danske arealer bedre, hvis vi skal blive klimaneutrale. Det kræver en fælles vision og strategi for, hvordan Danmark skal se ud i fremtiden
  Debatindlæg
 • ca
  Klimaforandringerne vil påvirke anvendelsesmulighederne for en betydelig del af de danske arealer. Ikke alene vil et forandret klima have betydning for de enkelte arealer, men klimaforandringerne vil også stiller større krav om en sammenhængende planlægning på tværs af arealanvendelser.
  Analyse
 • ew
  Dette notat afdækker CONCITOs vurdering af mulighederne for at opstille vindmøller i eksisterende skove eller på arealer, hvor der skal gennemføres skovrejsning.
  Notat
 • ecd
  Det kræver en omfattende arealomlægning at vende tabet af biodiversitet til fremgang. Selv med et relativt lavt ambitionsniveau vil minimum 16 pct. af landarealet blive berørt. EU’s biodiversitetsstrategi lægger op til, at 30 pct. af landarealet skal beskyttes.
  Analyse
 • kn
  Arealanvendelsen står centralt i den grønne omstilling. I denne rapport ser vi på fremtidens arealbehov og peger på en række af de udfordringer og dilemmaer, vi står over for.
  Rapport