Derfor bør Danmark have en klimaafgift på landbrugsproduktionen

Nyhed
korn
En drivhusgasafgift på landbrugets produktion vil være den bedste, billigste og mest effektive måde at sænke landbrugets udledning af drivhusgasser, påpeger CONCITO i ny explainer-video.

Debatten om en klimaafgift på landbruget er i fuld gang, og et af de aktuelle spørgsmål er, hvorvidt klimaafgiften skal lægges på landbrugsproduktionen eller forbruget af fødevarer. Efter flere forsinkelser vil en ekspertgruppe anført af professor Michael Svarre, Aarhus Universitet, formentlig fremlægge deres bud på en afgift senere i år.

Landbrugets udledning af drivhusgasser er stort set uændret de sidste 10 år. I samme periode er landbruget blevet mere effektivt, og producerer mere mad. Men klimakrisen kræver reduktioner, og landbrugets udledninger står i skarp kontrast til resten af samfundet, som næsten har gennemført en halvering i samme periode.  Derfor er det nødvendigt at få sat skub i omstillingen i landbruget, og det kan en klimaafgift gøre.

”Det er nødvendigt med en drivhusgasafgift på landbrugets produktion, fordi det er bedste, billigste og mest effektive måde at sænke landbrugets udledning af drivhusgasser på,” siger cheføkonom, Torsten Hasforth.

Hvordan bør en afgift indrettes?

Langt de største drivhusgasudledninger fra landbruget sker fra kvæghold, håndtering af gylle, gødning på marker og lavbundsjorde. Der findes allerede teknologiske løsninger, som kan formindske klimabelastningen for mange af dem. Med en afgift der indfases gradvist, prissættes klimabelastningen fra disse kilder, så det kan betale sig for landbruget at reducere udledningerne. Og det vil også kunne betale sig at udvikle nye klimaløsninger.

CONCITO anbefaler, at en afgift bør indrettes med tre elementer for øje:

  1. En afgift bør være enkel og forudsigelig. Der skal ikke være i tvivl om hvad afgiften bliver, og der skal ikke være tvivl om hvad en ændret produktion eller et nyt virkemiddel får af effekt på afgiften.
  2. Pengene tilbageføres. Indtægter fra afgiften skal være med til at støtte landbruget i de investeringer, der er nødvendige.
  3. Gradvis indfasning. Afgiften skal indfases over tid, så landbruget får mulighed for at tilpasse sig.

De tre elementer medvirker til, at landbruget i et roligt, men stabilt, tempo bevæger sig mod betydeligt lavere udledninger. Alle elementerne indgår i CONCITOs model for en simpel klimaafgift for landbruget, som blev udgivet i marts.

”Dansk landbrug skal udvikles og producere masser fødevarer i fremtiden, men det skal fylde mindre og se anderledes ud. Det er et landbrug som belaster klimaet mindre og følger trop med resten af samfundets klimaomstilling,” siger Torsten Hasforth.

Se explainer-video om klimaafgift på landbruget:

 

Relaterede emner