Model for en simpel klimaafgift på landbruget

Siden 1990 er drivhusgasudledningerne fra landbrugets processer reduceret med knap 20 procent, men de har været stort set uændrede de seneste 15 år. Men landbruget står over for at levere hidtil usete drivhusgasreduktioner på meget kort tid. Det drejer sig om opfyldelse af klimalovens mål i 2030, og bidrag til Danmarks klimaneutralitet på lidt længere sigt.

CONCITO vurderer, at det er muligt at introducere en klimaafgift for dansk landbrug. En klimaafgift, der potentielt vil bidrage til dansk landbrugs omstilling mod lavere udledninger og større klimaeffektivitet. Dette notat beskriver seks principper for en klimaafgift, men også en række af de spørgsmål og udfordringer, som der bør tages hensyn til i afgiftsmodellen.

Notatet skitserer et første bud fra CONCITO på en afgiftsmodel. Vi har delt vores overvejelser med andre aktører og eksperter og forsøgt at tage hensyn til de kommentarer vi har modtaget. Men det er et levende dokument om et kompliceret spørgsmål, som forhåbentligt kan bidrage konstruktivt til den offentlige debat i den nuværende form.  

hre
Relaterede emner