Elever skal opleve klimahandling i praksis i deres nærmiljø gennem nyt undervisningsprojekt

Nyhed
<

Kendskab til og erfaringer med klimaløsninger i praksis opleves relevant og motiverende for mange elever i en undervisningssituation.

Nyt undervisningsprojekt fra CONCITOs Klimaambassade: Kom Tæt På Klimaløsningerne. Et projekt målrettet folkeskolens udskoling, der kobler konkrete, lokale grønne aktører og projekter til undervisning.

Gennem undervisningsprojektet Kom tæt på Klimaløsningerne, vil CONCITOs Klimaambassade i 2024-26 arbejde med 120 udskolingsklasser i 6 danske kommuner om hvordan lokale grønne rollemodeller og initiativer er med til at håndtere den globale klimaudfordring. Projektet kobler undervisningen til kommunale klimaplaner og tilbyder skræddersyede forløb, hvor elever besøger lokale grønne aktører og projekter. Formålet er at skabe rammer for lærerige og motiverende praksismøder lokalt, der kan understøtte elevernes grønne dannelse og interesse for STEM-fagene. 

Projekter for klimahandling skyder i disse år op i mange lokalmiljøer, og landskabet af grønne aktører er i konstant udvikling. Tilmed har alle Danmarks kommuner udarbejdet DK2020-klimaplaner, der er kompatible med Paris-aftalen og sætter en konkret retning for lokal klimahandling. De kommunale klimaplaner er netop nu er i færd med at blive implementeret, og rigtig mange kommuner har fokus på at engagere borgere lokalt.

Undervisning om klima og bæredygtighed i grundskolen kan oplagt kobles til de mange lokale indsatser, så elever får mulighed for at opleve klimahandling i praksis i det nærmiljø, de selv er en del af. Både forskning og praksiserfaringer viser, at en tydelig kobling mellem undervisning og lokalsamfund kan øge STEM-fagenes relevans og håndgribelighed for elever.  Kendskab til og erfaringer med klimaløsninger i praksis opleves relevant og motiverende for mange elever i en undervisningssituation. I mødet med forskellige aktører, kan elever desuden få indblik i de faglige kompetencer og handlerum, der er på spil i den grønne omstilling i praksis. Faktorer som også kan styrke elevernes håb for og forståelse for, hvad den grønne omstilling går ud på i praksis og hvorfor den er nødvendig for vores samfund.

I Kom tæt på klimaløsningerne vil Klimaambassaden, ved at tage udgangspunkt i kommunale klimaplaner, udvikle materialer og forløb via to overordnede aktiviteter:

  • Undervisningsmateriale der oversætter konceptet “kommunal klimaplan” til undervisning. I en tilhørende håndbog, inspiration til aktør- og projekttyper, man kan besøge samt gode råd og øvelser til praksisbesøg.
  • Udvikling og afvikling af skræddersyede forløb: Klimaambassaden faciliterer forløb med 120 udskolingsklasser, som består af ture ud til lokale grønne aktører eller projekter. Det konkrete besøg kan variere i omfang, fra et enkelt møde med én aktør/projekt til et længere forløb, hvor klassen møder flere aktører/projekter relateret til samme tema.

CONCITOs Klimaambassade udvikler og gennemfører projektet i samarbejde med danske kommuner indgår som samarbejdspartnere. Kommunerne bidrager med kontakt til lærerne, gennem kommunernes skoler og relevante lokale aktører som kan repræsentere og illustrere lokale klimaudfordringer og løsninger relevante for den kommunale klimaplan. Klimaambassadens frivillige Klimaambassadører, vil deltage som facilitatorer og rollemodeller for de lidt yngre udskolingselever.

Stor tak til Novo Nordisk fonden, som med deres støtte, gør det muligt at gennemføre projektet.

Relaterede emner