Ny hvidbog: Klimaaftrykket fra danskernes forbrug skal mindskes markant

Pressemeddelelse
hvidbog forside.jpg

Hvidbogen beskriver, hvordan det er muligt at opnå bred og dyb folkelig opbakning til at skabe en bæredygtig forandring af danskernes hverdag.

Et nationalt reduktionsmål for forbrugets klimaaftryk kan blive et vigtigt afsæt for omstillingen af vores forbrugsmønstre. Det fremgår af ny fælles hvidbog fra DeltagerDanmark og CONCITO.

Danskerne har et af verdens højeste klimaaftryk målt pr. borger som følge af vores forbrug af mad, energi, transport og materielle goder, men mange er parate til at gøre noget ved det, hvis de blot får hjælp og vejledning. Næste store skridt i den grønne omstilling kræver derfor, at vi for alvor får taget fat i politiske tiltag, der kan bidrage til at mindske danskernes forbrugsudledning.

I et velhavende land som Danmark køber vi mange ting og sager, og en stor del af dem bliver fremstillet i udlandet, hvor de efterlader et klimaaftryk. I dag tæller den udledning ikke med i det officielle danske klimaregnskab, men den er alligevel vigtig at få inkluderet i klimapolitikken, mener de to organisationer bag hvidbogen Omstilling på vippen. Af den grund er der også behov for at sigte efter mindst en halvering af udledningerne fra danskernes forbrug senest i 2030.

”På otte år bør vi halvere det globale klimaaftryk fra vores forbrug. Det kan vi ikke overlade til den enkelte borger eller ny teknologi alene. Vi skal have mere bæredygtige madvaner, transportformer, boliger osv. Politikerne skal sætte et tydeligt mål og gøre det billigt og attraktivt for borgerne at leve mere bæredygtigt,” siger Rune Baastrup, direktør i DeltagerDanmark.

Klimaindsatsen rykker tættere på borgerne

I takt med at Danmarks territoriale udledninger reduceres, vil de udledninger, der sker uden for Danmarks grænser på baggrund af vores forbrug, udgøre en relativt større del af vores samlede klimaaftryk. Hvor klimaomstillingen de senere årtier har fokuseret på energisystemer og tiltag fjernt fra borgernes hverdag, så vil næste fase byde på en række beslutninger tæt på borgernes hverdag.

“Mange borgere er klar, men de savner handlemuligheder og at nogen viser vejen. Derfor anbefaler vi at fremme bæredygtige handlinger i borgernes hverdagsfællesskaber, hvor de bor, spiller fodbold og arbejder. Kommuner, grønne nabofællesskaber og ildsjæle er i gang, og det bør staten bakke op både politisk og økonomisk. Hvidbogen indeholder en lang række bud på hvordan,” siger Rune Baastrup.

En bedre fremtid med mindre klimaaftryk

Hvidbogen beskriver, hvordan det er muligt at opnå bred og dyb folkelig opbakning til at skabe en bæredygtig forandring af danskernes hverdag. Den indeholder både virkemidler og forslag til de nødvendige beslutninger – og så introducerer den på baggrund af den nyeste praksiserfaring og forskning en helhedsorienteret tilgang til bæredygtig omstilling, der indebærer et fordelt ansvar for handling og forpligtende samarbejder i partnerskaber. 

Direktør Christian Ibsen, CONCITO, understreger nødvendigheden af at nedbringe klimaaftrykket og forbruget af ressourcer.

”I dag overskrider vi flere af de planetære grænser og Danmark har et uholdbart stort aftryk på klodens klima og ressourcer. Hvis vi skal være et godt eksempel for andre lande, skal vi gøre op med det nuværende overforbrug og få reduceret vores forbrugsudledninger markant. Omstillingen vil kræve en masse af os alle sammen. Men hvis vi gør det smart, kan det skabe bedre liv med flere muligheder,” siger Christian Ibsen.

Læs hvidbogen ”Omstilling på vippen – om forbrug, adfærd og folkelig deltagelse”
her og her

For yderligere information, kontakt:

Rune Baastrup
Direktør, DeltagerDanmark
rb@deltagerdanmark.dk  
41 77 45 75

Eller

Charlotte Louise Jensen,
Adfærdsanalytiker, CONCITO,
cj@concito.dk
51 68 74 63

Relaterede emner