Adfærd

Op mod 70%
Så meget bidrager private forbrugsmønstre og livsstile direkte og indirekte til de globale drivhusgasudledninger.
60%
Så stor en andel af de globale driv-husgasudledninger kan adresseres ved at skabe grundlag for bæredygtig levevis inden for energi-,mobilitet-, fødevare- og boligsektorerne.

70% af den globale drivhusgasudledning er direkte eller indirekte relateret til livsstil og aktiviteter knyttet til private husholdningers forbrug. En nedbringelse af udslippene vil kræve ændringer i de sociale, materielle og institutionelle sammenhænge, som vores adfærd er formet af.

Skal vi sænke klimaaftrykket fra vores forbrug og livsstil, skal vi derfor arbejde med (og udfordre) grundlaget for hvad der er praktisk og kulturelt værdifuldt, og for, hvad vi forstår ved det gode og efterstræbelsesværdige liv.

Dette kan blandt andet gøres ved at undersøge og mobilisere handlerum på tværs af sektorer, den politiske scene samt civilsamfund, indenfor hvilke gode, frie liv kan udspille sig, med respekt for de planetære grænser.

Vores hovedfokus i omstillingen af vores livsstil og forbrug er derfor at sikre gode liv, som opfylder menneskers behov og trivsel, og som samtidigt ikke overskrider de planetære grænser.

Ekspert

Charlotte Louise Jensen
Charlotte Louise Jensen
Seniorkonsulent, Fødevarer og Forbrug