Program

Fremtidens Byer

Byer som drivkraft i den grønne omstilling

CONCITOs program om Fremtidens Byer arbejder for at skabe klimaneutrale og klimarobuste byer og kommuner senest i 2050.

I 2050 forventes 7 ud af 10 at bo i verdens byer, og herved bliver de endnu større knudepunkter for menneskers liv, arbejde og fritid. Men byer designet i det 20. århundrede er ikke gearet til nutidens klimaudfordringer med kraftigere nedbør, storme, stigende havvandstand og hedebølger. Derfor er bæredygtig byplanlægning og bydesign vigtige nøgler til at skabe fremtidens byer.

Klimaforandringerne er et globalt fænomen, der i høj grad påvirker byerne og har konsekvenser for deres infrastruktur, boliger, byrum, sundhed og hverdagsliv. 

Byer er en effektiv måde at organisere fælles systemer på – energiforsyning, kollektiv transport, services, boligformer mv. – og derfor er det afgørende at sætte ind med klimaindsatser i byerne. Men byer handler ikke kun om effektivitet. De skal også være grønne, attraktive at bo og færdes i samt trygge og tilgængelige for alle.

I tæt dialog med de danske kommuner og regioner arbejder vi med at styrke klimaplanlægningen lokalt. Det sker gennem rådgivning, webinarer, konferencer og vidensprodukter.

I vores internationale arbejde deler vi vores viden til inspiration, dialog og handling. Ad den vej søger vi at fremme grøn omstilling i verdens byer.

I programmet Fremtidens Byer har vi fokus på:

  1. Byernes rolle i den grønne omstilling, heriblandt bypolitik, byplanlægning og bydesign
  2. Politisk lederskab og klimahandling, der lever op til Parisaftalen
  3. Klimaindsatsen i danske kommuner og udbredelse af DK2020-erfaringer til udlandet

Vi vil bidrage til at sikre klimaneutrale og klimarobuste byer, der lever op til Parisaftalen. Fremtidens byer skal være grønne, attraktive og for alle; fysisk, socialt og økonomisk.

 

Byer skal være grønne, attraktive at bo og færdes i samt trygge og tilgængelige for alle.

Programmets kerneaktiviteter er støttet af Villum Fonden

villum_fonden.png