Program

Klimaambassaden

Grøn uddannelse af næste generation

Klimaambassaden er CONCITOs kontaktflade med børn og unge samt tænketankens program med fokus på at understøtte grøn dannelse i uddannelsesinstitutionerne.

Gennem Klimaambassadens mange projekter og indsatser, inddrages tænketankens viden, netværk og anbefalinger og sættes i spil i via undervisningsprojekter og strategiske samarbejder.

Klimaambassaden blev etableret i 2009 og har siden da arbejdet med at inspirere og understøtte uddannelse af grundskole-, gymnasie- og erhvervsskoleelever inden for klima- og bæredygtighedsdagsordenen. Klimaambassaden arbejder vidensbaseret og løsningsorienteret med en praksisnær, didaktisk og metodisk tilgang til undervisning, hvor fokus også er på grønne handlekompetencer.

Klimaambassaden har fra starten arbejdet med en ung-til-ung tilgang, hvor vi uddanner unge studerende, vores frivillige Klimaambassadører, som bistår os som facilitatorer på vores projekter ude på skolerne.

I de fleste projekter og indsatser har vi tæt kontakt til lærerne og undervisere, så Klimaambassaden sikrer, at det vi bidrager med, opleves som relevant både af elever og lærere. Vi samarbejder ofte med andre organisationer og aktører for at styrke både den faglige dimension og den lokale forankring.

Klimaambassaden i tal:

Mere end 85.000 skoleelever er blevet undervist af Klimaambassadens 750+ frivillige, og Klimaambassadens digitale undervisningsplatform sustainable.dk har over gennem de senere år haft over 1,3 millioner besøg.

Klimaambassaden blev i 2014 kåret som global ’best practice’ på unges bæredygtighedsundervisning af FN’s Miljøorganisation, UNDP.

Klimaambassaden har fra starten arbejdet med en ung-til-ung tilgang, hvor vi uddanner unge studerende, vores frivillige Klimaambassadører, som bistår os som facilitatorer på vores projekter ude på skolerne.