Program

EU Programmet

Et grønnere EU med globalt lederskab

CONCITOs EU-program har til formål at understøtte ambitiøs og visionær klimahandling i EU og globalt. 

EU er en af verdens største drivhusgasudledere, og står for ca. 6-7% af verdens udledninger. EU definerer med sine regulatoriske rammer langt hen ad vejen Danmarks manøvrerum i den grønne omstilling.

Historisk har EU haft en rolle som global klimaleder, men det potentiale bliver der ikke leveret på i tilstrækkelig grad. Det er vigtigt, at EU fortsat har høje ambitioner og progressive mandater. Den grønne omstilling i Europa skal understøtte global klimahandling, ikke underminere den.

Programmet sigter mod at give CONCITO en stærk stemme i den hjemlige debat om EU-lovgivning og præge den klima- og energipolitiske dagsorden i EU.

Baseret på et solidt fagligt grundlag vil vi samarbejde med beslutningstagere og nøgleaktører om løsningsveje i EU’s klima- og energipolitik, der understøtter en positiv vision om EU’s rolle i verden og Danmarks rolle i EU.

I EU-programmet har vi fokus på at:

  1. Accelerere EU’s klimahandling på baggrund af veldesignede virkemidler uden incitamenter, der kan resultere i utilsigtede globale konsekvenser.
  2. Berige forståelsen af EU’s klima- og energipolitik i den danske debat.
  3. Fremme EU’s globale lederskab i den grønne omstilling

Med henblik på at understøtte en klog og ambitiøs omstilling vil EU-programmet søge at formidle og bidrage til vidensgenerering, der adresserer potentialer og risici i EU’s klimapolitik. Det skal ske med fokus på særligt beslutningstagere, og i samarbejde med aktører både nationalt, i EU og globalt.

 

 

Historisk har EU haft en rolle som global klimaleder, men det potentiale bliver der ikke leveret på i tilstrækkelig grad.

Programmets kerneaktiviteter er finansieret af Velux Fonden.

velux_fonden.png