Samkørsel

Mobilitet på tværs

CONCITO deltager i et Interreg-projekt, der skal forbedre mobilitet for befolkningen på en bæredygtig måde ved at integrere samkørsel og fleksible transportformer i mobilitetssystemet.

I projektet deltager en lang række kommuner, trafikselskaber, forskningsinstitutioner, regioner og virksomheder. Der gennemføres en række demonstrationsprojekter for samkørsel og bedre mobilitetstilbud i landområder.

CONCITOs rolle er at se på, hvordan man kan organisere og finansiere et mobilitetssystem, der i højere grad bygger på dele- og fleksible løsninger. Et mobilitetssystem, der skal give bedre mobilitet til borgerne for samme økonomi og lavere klimagasudledning.

transport biler
CONCITO brief
I en bæredygtig mobilitetssektor skal der være bedre alternativer til at køre alene i bil. Det kan ske ved at styrke dele- og mikromobilitet og koble det tæt til den kollektive trafik. Hvis man på samme billet kan tage toget, bussen, en delecykel, et løbehjul, en delebil eller køre den sidste del af turen sammen med andre i bil, så bliver det lettere at lade bilen stå.
Notat
Projektet ’Mobilitet på tværs´ arbejder med, hvordan deleøkonomiske mobilitetsløsninger og mikro-mobilitet kan styrke et sammenhængende mobilitetssystem med kollektiv trafik som rygrad.