Søren Have

Programchef, Fremtidens Mobilitet

Søren Have er programchef i CONCITO med ansvar for at fremme omstillingen til fremtidens grønne mobilitet.

Søren har en ph.d. i matematik fra Aarhus Universitet, med bifag i fysik. Før han kom til CONCITO, rådgav han i +20 år private og offentlige organisationer i transportsektoren, som managementkonsulent i bl.a. PA Consulting og Rambøll.

Find Søren på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sorenhave/

Find Søren på Twitter: https://twitter.com/SorenHave

 • fly i luften
  Luftfarten er både økonomisk og klimamæssigt et af de mest oplagte steder at indføre en afgift og en af de mindst effektive steder at bruge provenuet.
 • fly
  CONCITO ser positivt på, at regeringen nu vil indføre en flyafgift i Danmark som vores nabolande.
 • transport
  Vi står i dag med en lang række infrastrukturprojekter, som er besluttet på et forældet grundlag. Et af dem er 3. etape af motorvejen til Kalundborg, hvor argumentet om samfundsøkonomi ikke holder længere.
  Debatindlæg
 • cement
  Når man vil gøre en tunnelelementfabrik permanent med begrundelse i forventede anlægsprojekter med stor CO2-udledning, er det endnu et eksempel på, at vores beslutningsprocesser hænger fast i fortiden
  Debatindlæg
 • l
  Trafikdage på Aalborg Universitet, et flagskib indenfor dansk trafikdebat og transportforskning, nærmer sig, og CONCITOs eksperter deltager med flere oplæg og paneldiskussioner.
  Event
 • ,
  I Danmark udledte personbiler 6,7 mio. ton CO2 i 2022, og er den mest udledende kategori indenfor transportsektoren, der samlet set udgjorde 14% af Danmarks årlige emissioner. Den andel forventes at stige i de kommende år.
  Analyse
 • biler
  CO2-udledningen fra personbilparken falder ikke hurtigt nok og der sælges stadig mange benzinbiler. Samtidig skærpes klimamålene både nationalt og fra EU, så noget skal ske for at knække kurven for personbilernes udledning. Her ser vi på hvad der burde gøres, og på hvad der realistisk kan gøres på den korte bane.
 • fly
  Det er især de lange flyrejser som skader klimaet. På trods af dette, er de slet ikke beskattede. Den i regeringsgrundlaget besluttede passagerafgift bør derfor udformes så ture ud af EU betaler mest i passagerafgift
  Debatindlæg
 • Asfalt anlæg infrastruktur
  Mange lande, Danmark inklusive, kæmper med at nedbringe CO2-udledningerne fra transport. Især vejtransporten, som står for hoveddelen. Alligevel investerer mange lande i mere vejinfrastruktur, som typisk vil føre til mere trafik og dermed gøre det sværere at nedbringe de samlede emissioner fra vejtransport.
 • r32
  Vi har alle brug for husly, energi, mobilitet, mad og andre fornødenheder. For at kunne levere dette effektivt, har samfundet behov for infrastruktur, i form af boliger, veje, baner, elnet, mv. Derfor er infrastrukturen også løbende blevet udbygget til at imødekomme voksende behov.
  Analyse
 • jhb
  Det fremgår af regeringsgrundlaget, at Danmark skal indføre en passagerafgift på flyrejser på gennemsnitligt 100 kr. Det er fornuftigt med en afgift, da luftfart medfører en væsentlig klimabelastning, der i dag stort set ikke er reguleret.
  Notat
 • sc
  Arealet i de tætte byer er knapt og må prioriteres hensigtsmæssigt. Ved at have en aktiv parkeringspo-litik, kan kommunerne opveje hvor meget areal, der skal afsættes til bilisme på bekostning af andre arealanvendelser. En parkeringspolitik består i at prioritere hvilke typer af ærinder med bil og hvilke bilister, man vil have i byen.
  Notat
 • pexels-photoscom-68629.jpg
  Klimakrise, biodiversitetskrise og generelt pres på både fysiske og menneskelige ressourcer ændrer i disse år på samfundets prioriteringer. Det gælder også transporten. Dette bør afspejles i en national mobilitetsstrategi, som sikrer, at beslutninger bringer os i den ønskede retning.
  Debatindlæg
 • uio
  Denne baggrundsanalyse beskriver problematikker og perspektiver ved batterielektrificering af transportsektoren og det følgende behov for råstoffer.
  Notat
 • lade station
  Når vi taler om klimahandling i transportsektoren, er det vigtigt også at huske alle sidegevinsterne ved den grønne omstilling. Gevinster som er gode i sig selv, og som nu kan opnås indenfor en overskuelig årrække.
  Debatindlæg
 • csaw
  CONCITO takker for invitationen til at kommentere på den udarbejdede strategiske miljøvurdering (SMV) af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm, og for deltagelsen i ekspertgennemgangen af samme d. 28. september 2022.
  Byer, Mobilitet
 • Skraldebiler i vintersol 9.jpg
  Analyser peger på, at næsten alle lastbiltransporter inden for ca. 15 år vil kunne ske med batterielektriske lastbiler, med lavere totalomkostninger end både diesel- og brintlastbiler. Derfor skal det offentlige fokusere indsatsen på at bane vejen for vejgodstransportens elektrificering – både når det kommer til lade-infrastruktur og køretøjer.
  Debatindlæg
 • transport mobilitet solnedgang
  Omstillingen af transportsektoren behøver politiske rammer og samarbejde for, at den kan ske i den hast, som både er nødvendigt og teknologisk muligt.
  Debatindlæg
 • sca
  Projektet ’Mobilitet på tværs´ arbejder med, hvordan deleøkonomiske mobilitetsløsninger og mikro-mobilitet kan styrke et sammenhængende mobilitetssystem med kollektiv trafik som rygrad.
  Notat
 • daw
  Dansk luftfart er en væsentlig udleder, hvis klimabelastning i øjeblikket ikke er reguleret.