lastbiler

Vejen til grøn transport af varer og gods

Danmark er et lastbilland. Gods- og varetransporten står for 10 procent af Danmarks samlede CO2- udledning og omstillingen af sektoren er slet ikke kommet i gang.

Der skal derfor ske noget for, at vi kan nå målet om at reducere vores CO2-udledninger med 70 procent inden 2030 og blive CO2-neutrale i 2050.

Vi har undersøgt vejgodstransportens rolle i udledningerne, og hvordan den kan blive omstillet. Nedenfor kan du læse vores to rapporter om problemets omfang, aktørerne, og barrierer for omstillingen. Rapporterne kan du læse i fuld længde eller i en kort pixi version. 

Grafikken her opsummerer problemstillingen og peger på, at elektrificering er vejen frem for den tunge transport. Store lastbiler udleder uforholdsmæssigt meget CO2, og alt for mange af dem kører tomme rundt efter, at de har afleveret deres last - til skade for omgivelserne, mennesker i byerne og klimaet.

infografik vejtransport

Du kan også lytte til vores podcast serie Grønt Lys. I miniserien forklarer vi, hvorfor godstransporten udleder så meget CO2 og hvordan vi kan opstille den hurtigst mulig.

I podcasten medvirker Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent i CONCITO, Nicolaj Boysen, COO i Citylogistik, Lasse Kristoffersen, politisk konsulent i ITD, Allan Larsen, professor ved DTU Management, og tidligere direktør for DI Transport Michael Svane.

Podcasten er udviklet med støtte fra Energifonden.

Du kan lytte direkte til podcasten nedenunder eller på Apple Podcast her og Spotify her.

 

Læs mere:

Rapport
Danmark har besluttet at reducere sine CO2-udledninger med 70 procent i 2030 og nå nul emissioner inden 2050.
Rapport
Danmark har besluttet at reducere sine CO2-udledninger med 70 procent inden 2030, og at nå nul emissioner inden 2050. Det kræver, at alle sektorer bidrager. Vi er i gang med at omstille samfundet allerede.
Rapport
I denne rapport leverer CONCITO en samlet analyse af en række muligheder for dekarbonisering af vejgodstransporten, dvs. en markant reduktion og afvikling af CO2-udledninger fra lastbiltransporten i Danmark. Elektrificering fremhæves som det spor der formentlig er mest lovende på længere sigt.
Rapport
Elektrificering kan bidrage væsentligt til at nedbringe CO2-udledningen fra byernes vare- og lastbiltrafik. Det viser CONCITO-rapporten ”Dekarbonisering af byens logistik”, der er støttet af Energifonden.
Kontakt
Henrik
Seniorkonsulent, Fremtidens Mobilitet
Søren Have
Programchef, Fremtidens Mobilitet