En drivhusgasafgift i landbruget har lille effekt på forbrugernes priser

Ekspertgruppen for Grøn skattereform forventes i efteråret 2023 at offentliggøre deres anbefalinger til hvordan en drivhusgasafgift kan indføres i landbruget. Ekspertgruppen fokuserer bl.a. på produktionseffekterne af en afgift og hvordan afgiften påvirker omstillingen af landbruget. Der har dog også været meget fokus på, hvordan en afgift rammer forbrugerne og om den rammer skævt afhængig af indkomstgrupper. Derfor fremlægger CONCITO denne analyse af forbrugseffekterne ved en afgift i landbruget.

CONCITO har tidligere foreslået en simpel afgiftsmodel, hvor de biologiske processer i landbruget pålægges en drivhusgasafgift. På baggrund af den model har vi beregnet, hvordan afgiften påvirker priserne på mælkeprodukter og oksekød i supermarkederne. Vi har beregnet effekten af afgifter på hhv. 375 og 750 kr./ton CO2e, som pålægges udledningen fra køer og husdyrgødning.

På baggrund af beregningerne kan det konkluderes, at afgiften kun vil medføre en meget lille stigning i forbrugerpriserne og at forbruget dermed også kun sænkes en smule. Selv ved den høje afgift vil priserne på mælk og ost kun stige med ca. 2% mens prisen på oksekød vil stige med knap 4%. Det svarer til, at en gennemsnitlig husstands udgifter til produkterne stiger med i alt 135 kr./år.

sammenligning af afgift.png

Opsummering

  1. En afgift på udledningerne fra køers fordøjelse og husdyrgødning vil have en meget lille effekt på forbrugerpriserne på mælk, ost og oksekød. Konsekvenserne vil primært ligge hos bedrifterne.
  2. En afgift på 375 kr./ton CO2 giver prisstigninger på 1-2% på mælk, ost og oksekød, mens en afgift på 750 kr./ton CO2 giver prisstigninger på 2-4% på mælk, ost og oksekød.
  3. Prisstigningerne har en begrænset effekt på forbrugerne. Selv ved den høje afgift øges en gennemsnitlig husstands udgifter til fødevarer kun med 135 kr./år, ved et uændret forbrug af mælk, ost og oksekød.
  4. Hvis husstandene derimod reagerer på prisændringerne og sænker deres forbrug, svarer det ved den høje afgift kun til en reduktion på cirka 2 liter mælk og 1 kg oksekød pr person om året.
  5. Forbrugsændringen er ikke skævt fordelt mellem indkomstgrupper.