Monitorering af manglen på grøn arbejdskraft

Den grønne omstilling indebærer en omfattende omstilling af det danske arbejdsmarked. En vigtig forudsætning for, at man i Danmark indfrier sine ambitioner om reduktioner af drivhusgasudledningerne, er derfor, at der er tilstrækkeligt med arbejdskraft med de rigtige kompetencer til rådighed på arbejdsmarkedet.

Det drejer sig blandt andet om arbejdskraft til at gennemføre de omfattende udbygninger af anlæg til grønne teknologier, i hvilke der over de kommende år er afsat massive beløb til investeringer.

Projektet ”Fremtidens grønne arbejdsmarked”, der gennemføres i samarbejde mellem CONCITO og Tænketanken Mandag Morgen, har sat fokus på udfordringerne med at skaffe den nødvendige arbejdskraft samt mulige løsninger på de identificerede udfordringer.

Som en del af projektet har HBS Economics udviklet et værktøj til at monitorere, hvilken vej det går med hensyn til at afhjælpe udfordringerne med at skaffe arbejdskraft til den grønne omstilling i Danmark.

Denne rapport, og det dertilhørende metodebilag, udgør hhv. første monitoreringsrapport samt beskrivelse af værktøjet og de benyttede datakilder. Monitoreringen af udfordringen foretages ved at belyse udviklingen for en række nøgleindikatorer på beskæftigelses-, rekrutterings- og uddannelsesområdet, som årligt opdateres med de mest aktuelle data.

På den måde bliver vi i stand til at identificere, på hvilke områder udviklingen indikerer øgede udfordringerne med at sikre den nødvendige arbejdskraft til fremtidens grønne arbejdsmarked. Denne rapport skal bidrage til et øget politisk fokus på at løse udfordringerne på de områder, hvor udviklingen umiddelbart peger i den forkerte retning.

Metodenotat: 

Relaterede emner