CONCITO-bloggen

Velkommen til CONCITO-bloggen. Her kan du læse aktuelle synspunkter på klimaudfordringen fra CONCITOs eksperter samt udvalgte gæsteskribenter.
 • CCS
  Med udspillet har regeringen fremlagt en køreplan for, hvordan CO2-fangst og -lagring (CCS) kan bidrage med 3,2 mio. tons reduktioner i 2030. Der sendes et klart signal til dem, der skal fange, transportere og lagre CO2 om, at de skal stå klar i 2029. Dertil er det positivt, at regeringen gør det klart, at CO2 skal lagres permanent fremfor at omdannes til brændsler og udledes igen. En række faldgruber og udfordringer mangler dog stadig at blive adresseret, herunder biomassens klimapåvirkning og affaldsselskabernes rammer.
 • biler
  CO2-udledningen fra personbilparken falder ikke hurtigt nok og der sælges stadig mange benzinbiler. Samtidig skærpes klimamålene både nationalt og fra EU, så noget skal ske for at knække kurven for personbilernes udledning. Her ser vi på hvad der burde gøres, og på hvad der realistisk kan gøres på den korte bane.
 • Summit
  The Summit for a New Global Financing Pact delivered added momentum and a roadmap for several important processes. This blog looks at the Summit from an investment mobilization perspective and explains how efforts to catalyze investment and finance for climate and development were discussed at two events co-organized by CONCITO and the OECD.
 • mark
  Der bør etableres en styrket institutionel ramme, der kan verificere klimavirkemidlers effekt, dokumentere en forhåbentlig faldende drivhusgasudledning og rådgive om samt følge implementeringen af de politiske aftaler, skriver Tavs Nyord og Jørgen E. Olesen.
 • ,
  Næsten 3.000 arrangementer fordelte sig på omkring 200 scener over det forgangne Folkemøde, og CONCITO bidrog selv til omkring 40 forskellige paneldebatter indenfor temaer strækkende sig fra energi og bygninger, over transport, landbrug, drikkevand, biodiversitet, plastic, grøn finansiering, skovrydningsproblematikken, nettonul-Danmark, fremtidsrejser i en bæredygtig fremtid, til EU-politikken og den globale klimaudfordring og udviklingsdagsorden.
 • Transport
  The International Transport Forum ITF er navnet for OECD’s organisation for transportsektoren som nu har 66 medlemslande. Og det årlige ITF Summit i Leipzig i maj som netop er afsluttet, er transportministrenes topmøde. Det er dog mere snakkeklub, eller et ’Davos-møde for transport’ som nogle kalder det, for vi er langt fra de åbne konflikter og dramatiske politiske vedtagelser i overtid vi kender fra fx klimatopmøderne.
 • rgs
  The European electricity market is a crucial tool in reaching EU climate neutrality. The next two months could make or break the electricity market, depending on legislators in the Council and in the European Parliament. Our wish is that legislators appreciate the value of the electricity market and focus on strengthening its ability to deliver a climate neutral Europe.
 • mad buffet
  De offentlige køkkener er essentielle for fremme af klimavenlige madvaner i Danmark, og de seneste år har brugen af klimadata om fødevarer vundet frem som et værktøj, der giver nye indsigter og motiverer til mere klimavenlige indkøb og måltider i de offentlige institutioner. Den indsats bør fremmes yderligere i de kommende år.
 • tgyuiho
  Afrika står til at blive massivt ramt af klimaforandringerne, og dansk interessevaretagelse i Afrika bør derfor vise vejen med en målrettet og bredspektret indsats, der sammentænker klima- og udviklingspolitik - både i egen ret og som en del af den danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske værktøjskasse.
 • rr
  Timingen kunne ikke være bedre: netop som cirka 50 ministre og ledere fra hele verden mødes til Copenhagen Climate Ministerial for at afstikke kursen frem mod FNs klimatopmøde COP28 i december, offentliggjorde FNs Klimapanel (IPCC) i dag deres synteserapport.