Charlotte Frejlev Andersen

Charlotte er klimaanalytiker i Fremtidens Mobilitet

Charlotte Frejlev Andersen er klimaanalytiker i programmet Fremtidens Mobilitet. Som klimaanalytiker er Charlotte med til at udarbejde analyser, der ligger til grund for CONCITO’s klimapolitiske anbefalinger på mobilitetsområdet.

Charlotte har en kandidat i Urban Design & Urban Architecture fra Aalborg Universitet (2021) samt en bachelor i Geografi og Geoinformatik fra Københavns Universitet (2019). Efter studiet har Charlotte arbejdet som videnskabelig assistent på Aalborg Universitet i forskningsgruppen for Urban Transformation, hvor hun beskæftigede sig med mobilitet og landdistriktsudvikling. 

Følg Charlotte på LinkedIn.

 

 • l
  Trafikdage på Aalborg Universitet, et flagskib indenfor dansk trafikdebat og transportforskning, nærmer sig, og CONCITOs eksperter deltager med flere oplæg og paneldiskussioner.
  Event
 • d
  CONCITO hilser udsigten til en planlov med mere fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og styrket natur velkommen. Planloven er et vigtigt værktøj, der skal sikre at grønne mål og ambitioner opfyldes og ikke udvandes i afvejningen konkurrerende arealanvendelser og hensyn.
  Høringssvar
 • sc
  Arealet i de tætte byer er knapt og må prioriteres hensigtsmæssigt. Ved at have en aktiv parkeringspo-litik, kan kommunerne opveje hvor meget areal, der skal afsættes til bilisme på bekostning af andre arealanvendelser. En parkeringspolitik består i at prioritere hvilke typer af ærinder med bil og hvilke bilister, man vil have i byen.
  Notat
 • uio
  Denne baggrundsanalyse beskriver problematikker og perspektiver ved batterielektrificering af transportsektoren og det følgende behov for råstoffer.
  Notat
 • elbil
  Elektrificering af store dele af transportsektoren er en afgørende forudsætning for den grønne omstilling. Fremstilling af batterier til vejtransporten kræver udvinding af en stor mængde mineraler, hvoraf litium er et nøglestof.
 • l
  Trafikdage på Aalborg Universitet, et flagskib indenfor dansk trafikdebat og transportforskning, nærmer sig, og CONCITOs eksperter deltager med flere oplæg og paneldiskussioner.
  Event
 • elbil
  Elektrificering af store dele af transportsektoren er en afgørende forudsætning for den grønne omstilling. Fremstilling af batterier til vejtransporten kræver udvinding af en stor mængde mineraler, hvoraf litium er et nøglestof.
 • d
  CONCITO hilser udsigten til en planlov med mere fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og styrket natur velkommen. Planloven er et vigtigt værktøj, der skal sikre at grønne mål og ambitioner opfyldes og ikke udvandes i afvejningen konkurrerende arealanvendelser og hensyn.
  Høringssvar
 • sc
  Arealet i de tætte byer er knapt og må prioriteres hensigtsmæssigt. Ved at have en aktiv parkeringspo-litik, kan kommunerne opveje hvor meget areal, der skal afsættes til bilisme på bekostning af andre arealanvendelser. En parkeringspolitik består i at prioritere hvilke typer af ærinder med bil og hvilke bilister, man vil have i byen.
  Notat
 • uio
  Denne baggrundsanalyse beskriver problematikker og perspektiver ved batterielektrificering af transportsektoren og det følgende behov for råstoffer.
  Notat