Tue Damsø

Seniorkonsulent, Fremtidens Byer

Tue er seniorkonsulent ved CONCITOs program for Fremtidens Byer og projektleder for CONCITOs arbejde i DK2020 og Klimaalliancen.

DK2020 er et partnerskab mellem Realdania og KL samt kommuner og regioner i hele Danmark, der har til formål at hjælpe kommunerne med at udvikle, opdatere eller tilpasse deres klimaarbejde, så det lever op til Parisaftalen. 95 kommuner har arbejdet på at udvikle klimahandlingsplaner gennem DK2020, der afsluttes med udgangen af 2023.

Partnerskabet fortsætter i Klimaalliancen, der skal understøtte at kommunerne omsætter deres klimahandlingsplaner til effektiv klimahandling. CONCITO bidrager til dette arbejde som videnspartner med udvikling af monitoreringssystemer og analyser samt klimastrategisk rådgivning af partnerskabet og kommunerne.

Tue har arbejdet indgående med kommunal klimaplanlægning de sidste 10-15 år og har særligt opbygget erfaring med klimaregnskaber, systemanalyser og strategisk planlægning. Han har arbejdet med kommunale klimaindsatser gennem både forskning, undervisning, konsulentarbejde samt i Københavns Kommunes klimasekretariat og Gate 21. I Københavns Kommune var han tovholder for kommunens klimaplan – KBH2025 – og ansvarlig for udarbejdelse af nye roadmaps og opfølgning på fremdrift i implementeringen. 

Tue er cand.techn.soc og har en ph.d. i strategisk klima- og energiplanlægning fra Roskilde Universitet, samt efteruddannelser i projekt- og forandringsledelse.

Følg Tue på LinkedIn og Twitter

 • cop28 byer.jpg
  COP28 i Dubai blev afsluttet med en aftale, der signalerer begyndelsen på enden for fossile brændsler. Det tiltrak helt berettiget verdens opmærksomhed, men nok ikke alle fangede et vigtigt nybrud på COP-forhandlingernes globale scene: For første gang i de 28 år, topmøderne har fundet sted, var den lokale klimaindsats i kommuner og byer inviteret med indenfor.
 •  x
  Kommuner og byer verden over har over de senere år i stigende grad vedtaget lokale klimahandlingsplaner, der systematiserer deres bidrag til at nedbringe drivhusgasudledningen og tilpasse samfundet til klimaforandringernes konsekvenser. Dette gør sig også i høj grad gældende i en dansk kontekst, hvor næsten alle kommuner ved udgangen af 2023 forventes at have vedtaget en klimahandlingsplan, der er i overensstemmelse med Parisaftalen.
  Notat
 • aarhus
  De danske kommuner står til at bidrage væsentligt til den grønne omstilling, viser en ny analyse af 92 kommuners klimahandlingsplaner. Kommunerne sigter efter at reducere udledningen af drivhusgasser med 76% i 2030.
  Pressemeddelelse
 • EA
  Analyse af DK2020-kommunernes klimahandlingsplaner
  Analyse
 • dwq
  I denne rapport analyseres 39 danske kommuners klimahandlingsplaner, med fokus på deres CO2-reduktionsbidrag til 70%-målsætningen i 2030. Rapporten omfatter de 39 kommuner, der har færdig-gjort deres planer som en del af 1. rul af DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark.
  Analyse
 • Bæredygtigt byggeri
  Som det første land i verden har tæt på alle danske kommuner lavet klimahandlingsplaner med det mål at leve op til Parisaftalen. KL, Realdania og de fem regioner indgår en ny alliance, der sammen med kommunerne tager næste afgørende skridt for at gøre lokale klimaplaner til virkelighed. CONCITO er sammen med det internationale bynetværk C40 videnspartnere i alliancen.
  Nyhed
 • kl
  Kommunen.dk har med CONCITO som videnspartner lanceret podcastserieden "Kommunerne redder klimaet", hvor der bliver sat spot på klimaindsatsen i en række kommuner.
  Nyhed
 • vindmøllepark
  Kommunerne har som myndighed ofte den tætteste kontakt med borgere, foreningsliv og virksomheder. Med det følger en særlig mulighed, men også ansvar, for at drive Danmark mod det nationale mål om 70% CO2 reduktion i 2030. Som minimum bør lokalpolitikere og kommuner arbejde med grøn omstilling og klimahandling på 14 områder.
  Pressemeddelelse
 • DK2020 foto med logo
  De danske kommuner rykker på den grønne omstilling! I stor stil tilslutter de sig DK2020-projektet, hvor de udvikler klimahandlingsplaner, der flugter med Parisaftalens ambitionsniveau. Nu har yderligere 30 kommuner tilsluttet sig DK2020 og stort set alle danske kommuner arbejder nu med en ambitiøs klimahandlingsplan.
 • cop28 byer.jpg
  COP28 i Dubai blev afsluttet med en aftale, der signalerer begyndelsen på enden for fossile brændsler. Det tiltrak helt berettiget verdens opmærksomhed, men nok ikke alle fangede et vigtigt nybrud på COP-forhandlingernes globale scene: For første gang i de 28 år, topmøderne har fundet sted, var den lokale klimaindsats i kommuner og byer inviteret med indenfor.
 • aarhus
  De danske kommuner står til at bidrage væsentligt til den grønne omstilling, viser en ny analyse af 92 kommuners klimahandlingsplaner. Kommunerne sigter efter at reducere udledningen af drivhusgasser med 76% i 2030.
  Pressemeddelelse
 • Bæredygtigt byggeri
  Som det første land i verden har tæt på alle danske kommuner lavet klimahandlingsplaner med det mål at leve op til Parisaftalen. KL, Realdania og de fem regioner indgår en ny alliance, der sammen med kommunerne tager næste afgørende skridt for at gøre lokale klimaplaner til virkelighed. CONCITO er sammen med det internationale bynetværk C40 videnspartnere i alliancen.
  Nyhed
 • kl
  Kommunen.dk har med CONCITO som videnspartner lanceret podcastserieden "Kommunerne redder klimaet", hvor der bliver sat spot på klimaindsatsen i en række kommuner.
  Nyhed
 • vindmøllepark
  Kommunerne har som myndighed ofte den tætteste kontakt med borgere, foreningsliv og virksomheder. Med det følger en særlig mulighed, men også ansvar, for at drive Danmark mod det nationale mål om 70% CO2 reduktion i 2030. Som minimum bør lokalpolitikere og kommuner arbejde med grøn omstilling og klimahandling på 14 områder.
  Pressemeddelelse
 • DK2020 foto med logo
  De danske kommuner rykker på den grønne omstilling! I stor stil tilslutter de sig DK2020-projektet, hvor de udvikler klimahandlingsplaner, der flugter med Parisaftalens ambitionsniveau. Nu har yderligere 30 kommuner tilsluttet sig DK2020 og stort set alle danske kommuner arbejder nu med en ambitiøs klimahandlingsplan.