sustainable diets middagsselskab mad

Sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost

Hvilke drivkræfter og barrierer støder unge danskere på, når de forsøger at spise en mere plantebaseret og klimavenlig kost? Det skal Sociologisk Institut på Københavns Universitet i samarbejde med CONCITO og med støtte fra Velux Fonden belyse og formidle i dette projekt.

Fødevareforbruget er generelt set forbundet med en stor klimabelastning. Projektets formål er derfor at skabe forskningsbaseret viden om drivkræfter og barrierer for omlægning til- og fastholdelse i mere klimavenlige madvaner, som kan være med til at fremme den grønne omstilling af det danske samfund. Det vil projektet medvirke til gennem et samarbejde mellem forskningspartneren Sociologisk Institut, Københavns Universitet og CONCITO som praksispartner.

Projektet består af tre dele:

  • En stor kvantitativ survey, der vil kortlægge kostmønstre i Danmark og spørge til oplevede drivkræfter og barrierer for omlægning af madvaner
  • Et phd-forløb, der kvalitativt vil analysere samme genstandsfelt blandt unge.
  • Et forandringsprojekt, der med afsæt i grønne samtalemiddage på kollegier vil gøre brug af viden fra de to første delprojekter til at skabe forandring i unge kollegianeres madvaner samt undersøge potentialet for opskalering af erfaringerne herfra.

Alle tre delprojekter vil undervejs blive formidlet gennem forskellige platforme og i en samlet afsluttende rapport. Professor Bente Halkier, Sociologisk Institut, KU er overordnet projektleder. Projektet løber fra januar 2020 til udgangen af 2022.

Rapport
I perioden 2020-2023 har Sociologisk Institut på Københavns Universitet og CONCITO gennemført et forsknings- og praksisprojekt om sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost blandt unge. Denne rapport sammenfatter de vigtigste forskningsresultater samt indtryk fra de grønne grønne samtalemiddage.
ca
Event
Vil du gerne opdateres på, hvordan vi kan understøtte at danskerne spiser mere klimavenligt? Så kom med, når Københavns Universitet og CONCITO sammen med et kyndigt panel præsenterer og debatterer resultaterne fra vores forskningsprojekt om drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost.
Generelt set er vores fødevareforbrug forbundet med en stor klimabelastning. Danskernes madvaner bevæger sig i den rigtige retning, men tempoet er langt lavere, end der er behov for.
Unges madvaner forsidefoto
Adfærd, Fødevarer
Ny CONCITO-rapport viser, at danskernes og de unges madvaner er under forandring. Men de bevæger sig ikke så markant i en grøn retning, som der er behov for.