Sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost

I perioden 2020-2023 har Sociologisk Institut på Københavns Universitet og CONCITO gennemført et forsknings- og praksisprojekt om sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost blandt unge. Denne rapport sammenfatter de vigtigste forskningsresultater samt indtryk fra de grønne grønne samtalemiddage.

Fra 2020-2023 har vi med støtte fra VELUX FONDEN gennemført projektet ”Sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost” som et samarbejde mellem Sociologisk Institut, Københavns Universitet og CONCITO.

Projektet bestod af tre delprojekter:

  • Et kvantitativt survey-studie med et repræsentativt udvalg af den danske befolkning om danskernes forhold til planterig mad.
  • Et kvalitativt studie om unge danskeres omlægning til mere planterig eller plantebaseret mad, baseret på interviews, mobil-dagbøger og fokusgrupper.
  • Et forandringsprojekt, kaldet ”Grønne samtalemiddage” med mere end 350 unge deltagere fordelt over Danmark.

Rapporten sammenfatter resultaterne af disse tre delprojekter. 

Relaterede emner