Danmarks Arealer – Danmarks Fremtid

Arealanvendelsen står centralt i den grønne omstilling. I denne rapport ser vi på fremtidens arealbehov og peger på en række af de udfordringer og dilemmaer, vi står over for.

Vi skal bruge land til energi, infrastruktur og fødevareproduktion. Samtidig skal vi beskytte biodiversiteten bedre, klimatilpasse Danmark, og så skal den menneskelige trivsel tænkes ind i arealanvendelsen.

Fremtidens arealanvendelse skal altså kunne mange ting på samme tid. Pladsen er begrænset, og landskaberne er allerede i brug. Der er derfor behov for en sammenhængende strategi, der kan sikre, at alle de rette samfundsmål opfyldes.

Denne rapport er første skridt på vejen til at skabe en vision for fremtidens arealanvendelse. Rapporten gør status over den danske arealanvendelse i dag, hvilke udfordringer der ligger i de kommende år, og kommer med bud på mulige fremtidsbilleder af en klimaneutral og klimarobust arealanvendelse, som samtidig rummer gode livsbetingelser for menneske-, dyre- og planteliv.

Læs rapporten her: 
 

Ekspert
Tage Duer
Projektleder, Klimalaboratoriet
Peter Andreas
Programchef, Klimalaboratoriet
kn