Elementer i en ambitiøs dansk klima- og energipolitik

Med fremlæggelsen af regeringens udspil til en ny energiaftale den 26. april 2018 samt annonceringen af et udspil til en klimaplan i efteråret 2018 går de politiske forhandlinger ind i en ny, afgørende fase. I dette notat giver CONCITO sit bud på en ambitiøs ramme for Danmarks klima- og energipolitik i form af 32 konkrete anbefalinger til de kommende politiske forhandlinger.