Christian Ibsen

Christian Ibsen er direktør i CONCITO. Han er uddannet cand.polit. med fokus på miljøøkonomi og har arbejdet en årrække i henholdsvis Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet med fokus på særligt den nationale og internationale klimadagsorden. Frem mod 2009 havde Christian særligt fokus på den faglige forberedelse af COP15 i København. Christian har senest – fra 2010-2014 – været Plan- og Klimachef i Fredensborg Kommune, hvor han bl.a. har haft fokus på klimatilpasning og byudvikling samt implementeringen af en fælles klima- og energivision for hovedstaden.

 

 • csa
  Et scenarie for: Dansk klimaneutralitet i 2040
  Fremsynsnotat
 • n
  Folketingsvalg 2022 kalder på hurtige reduktioner og implementering af klimabeslutninger.
  Notat
 • Klimabarometeret 2020, forside
  CONCITOs Klimabarometer har siden 2010 målt og analyseret udviklingen i danskernes viden, holdninger og handlinger i forhold til klimaudfordringen. Dette års Klimabarometer viser en fortsat stærk folkelig opbakning til den grønne omstilling. Og det til trods for, at danskerne i 2020 gik gennem et forår præget af Corona-pandemien.
  Rapport
 • En grøn genstart - forside
  Dette notat peger på en række grundlæggende principper, som bør danne baggrund for en grøn økonomisk genrejsning af Danmark efter coronakrisen samt en række konkrete indsatsområder, som bør adresseres samtidigt for at sikre den vigtige synergi mellem økonomisk stimulus og klimaindsatsen.
  Notat
 • Forside med resume
  Med fremlæggelsen af regeringens udspil til en ny energiaftale den 26. april 2018 samt annonceringen af et udspil til en klimaplan i efteråret 2018 går de politiske forhandlinger ind i en ny, afgørende fase. I dette notat giver CONCITO sit bud på en ambitiøs ramme for Danmarks klima- og energipolitik i form af 32 konkrete anbefalinger til de kommende politiske forhandlinger.
  Notat
 • Forside med resume
  I Klimaperspektiver 2018 beskriver og vurderer CONCITO nogle af de aktuelle bud på indholdet i en kommende dansk klima- og energipolitik og giver vores bud på en strategisk ramme for klimaindsatsen, der kan medvirke til at rykke Danmark effektivt i retning af et nuludledningssamfund inden 2050.
  Rapport