Fødevarer

30%
Fødevaresystemets andel af de globale drivhusgasudledninger
45%
Så meget kan danskerne reducere fødevareforbrugets klimaaftryk ved at spise efter de officielle kostråd

Fødevaresektoren står for knap en tredjedel af de globale drivhusgasudledninger og er samtidig en af de største årsager til tab af biodiversitet. Vi skal have en omfattende grøn omstilling af verdens fødevareproduktion og -forbrug, hvis vi skal sikre en sund og bæredygtig planet til nuværende og fremtidige generationer.  

Mange faktorer er i spil i en bæredygtig udvikling af fødevaresystemet. Det er lige fra klima og biodiversitet til folkesundhed, dyrevelfærd, vandmiljø, transport, emballage, madspild, indtjening, arbejdspladser, arbejdsvilkår og retfærdig handel.

Alle faktorerne er relevante og legitime at fokusere på, men nogle er vigtigere end andre, når det handler om at sikre en reduktion af fødevaresektorens klimabelastning, der er på linje med Parisaftalens målsætninger.

Vores hovedfokus i omstillingen af fødevaresystemet er derfor at sikre tilstrækkeligt med sund mad på mindst mulig plads med mindst mulig drivhusgasudledning og negativ påvirkning af natur, miljø og dyrevelfærd.

Ekspert

Michael Minter
Michael Minter
Programchef, Fremtidens Fødevarer