Den Store Klimadatabase version 1.1. Baggrundsrapport

Med Den Store Klimadatabase giver CONCITO virksomheder, myndigheder og borgere fri adgang til livscyklusvurderinger af klimabelastningen fra 503 af de mest almindelige fødevarer. Denne baggrundsrapport beskriver klimadatabasens metode, udvikling, resultater og anvendelsesmuligheder.

Det vi spiser og drikker, har stor betydning for klimaet, og mere planterig kost samt mindre oksekød og mindre madspild er nogle af de vigtigste elementer i reduktion af klimaaftrykket fra verdens fødevaresystem.

Forbrugere såvel som professionelle aktører i dagligvare- og foodservicesektoren efterspørger i stigende grad oplysning om klimaaftrykket fra de varer, de køber og handler med.

Med Den Store Klimadatabase giver CONCITO virksomheder, myndigheder og borgere fri adgang til livscyklusvurderinger af klimabelastningen fra 503 af de mest almindelige fødevarer på det danske marked via hjemmesiden denstoreklimadatabase.dk.

Den Store Klimadatabase er et unikt værktøj, der belyser klimaeffekten af et ændret fødevareforbrug, og derigennem kan bidrage til at fremme mere klimavenlige madvaner.Databasen udgives af CONCITO i samarbejde med 2.-0 LCA consultants, som har beregnet fødevarernes klimaaftryk. 

Relaterede emner