Michael Minter

Michael Minter er programchef for CONCITOs program om Fødevarer og forbrug. 

Michael er uddannet cand.scient.adm. og har lang erfaring med analyse, strategi og kommunikation på miljøområdet. Han har tidligere arbejdet som EU-medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, bestyrelsesmedlem i European Environmental Bureau, kommunikationsrådgiver i Operate A/S og som selvstændig konsulent i ECOPA Sustainability Consulting.

I CONCITO har han arbejdet med analyser om reduktion af madspild og fremme af klimavenlige madvaner samt været en af drivkræfterne bag Den store klimadatabase.

 • Den Store Klimadatabase 1.1 - rapportforside
  Med Den Store Klimadatabase giver CONCITO virksomheder, myndigheder og borgere fri adgang til livscyklusvurderinger af klimabelastningen fra 503 af de mest almindelige fødevarer. Denne baggrundsrapport beskriver klimadatabasens metode, udvikling, resultater og anvendelsesmuligheder.
  Rapport
 • indkø'b
  Klimaaftrykket fra fisk er mere end halveret i den nye version af CONCITOs Den Store Klimadatabase, og er nu på niveau med klimaaftrykket fra gris og kylling. Klimadatabasen indeholder data om over 500 fødevarers klimabelastning og anvendes af både professionelle fødevareaktører og husholdninger til at fremme et mere klimavenligt fødevareforbrug.
  Pressemeddelelse
 • as
  I perioden 2020-2023 har Sociologisk Institut på Københavns Universitet og CONCITO gennemført et forsknings- og praksisprojekt om sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost blandt unge. Denne rapport sammenfatter de vigtigste forskningsresultater samt indtryk fra de grønne grønne samtalemiddage.
  Rapport
 • soma
  Ny rapport fra Københavns Universitet og CONCITO sammenfatter resultater fra forsknings- og praksisprojekt om sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost
  Nyhed
 • Kvæg køer stald
  De sidste par måneder er der lagt et røgslør ud over køernes klimabelastning i flere landbrugsmedier og regionale aviser. Faktum er, at verdens stigende kvægproduktion sætter pres på klimaet og biodiversiteten på grund af udledning af den kraftige drivhusgas metan, men også på grund af den meget store arealanvendelse til foderproduktion.
  Debatindlæg
 • køer
  Uanset ​hvilke lande, produktionssystemer eller producenter der regnes på, vil klimaaftrykket fra oksekød stort set altid ligge i den høje ende i forhold til klimaaftrykket fra gris, kylling og ikke mindst plantebaserede alternativer.
  Debatindlæg
 • c
  Bioløsninger kan revolutionere fødevaresektoren, hvis vi fokuserer på de produkter, der reducerer klimabelastningen mest. Forskningen bør være åben og profitten må ikke ende hos få store virksomheder.
  Debatindlæg
 • shipping containers
  Danmarks klimaaftryk per indbygger er blandt verdens største, og der udestår en stor politisk opgave med at reducere klimabelastningen fra vores forbrug af især transport, fødevarer og boliger. Det viser en ny rapport om Danmarks globale forbrugsudledninger fra CONCITO.
  Pressemeddelelse
 • j
  Danmarks klimaaftryk per indbygger er blandt verdens største, og der udestår en stor politisk opgave med at reducere klimabelastningen fra vores forbrug af især transport, fødevarer og boliger. 
  Rapport
 • xA
  De offentlige køkkener er essentielle for fremme af klimavenlige madvaner. Klimavenlig og planterig kost har fået politisk fokus, men der er stadig lang vej til, at danskerne efterlever de officielle kostråd og skærer markant ned for kød og mejeriprodukter og op for grøntsager, fuldkorn og bælgfrugter. Her spiller de offentlige køkkener en central rolle, da de kan servere og introducere nye retter og inspirere vores madkultur med nye smage og teksturer. Flere offentlige institutioner har fået fokus på at reducere klimaaftrykket af de offentlige måltider, og de seneste år er der taget flere initiativer for at understøtte klimavenlige madvaner.
  Notat
 • mad buffet
  De offentlige køkkener er essentielle for fremme af klimavenlige madvaner i Danmark, og de seneste år har brugen af klimadata om fødevarer vundet frem som et værktøj, der giver nye indsigter og motiverer til mere klimavenlige indkøb og måltider i de offentlige institutioner. Den indsats bør fremmes yderligere i de kommende år.
 • hjb
  Ansøgningsfrist
  Har du interesse i klima, miljø og samfund? Er du i gang med en naturfaglig eller samfundsfaglig uddannelse og har lyst til at bidrage til CONCITO? Så er du måske en af de praktikanter, vi søger i efteråret 2023.
  Job i CONCITO
 • ko
  Kostrådene gavner både klima, sundhed og økonomi, men vi ser stadig mange eksempler på reklamer, kampagner og lobbyindsatser, der forsøger at bevare eller fremme forbruget af kød og mælk.
  Debatindlæg
 • csa
  Danskernes fødevareforbrug har en stor drivhusgasudledning, hvilket primært skyldes et stort indtag af animalske fødevarer. Derfor er ændrede kostvaner et centralt element i den grønne omstilling. Da danskerne køber en stor del af deres daglige fødevarer i de danske supermarkedskæder, ser dette notat på supermarkedernes rolle for udbud og salg af alternativer til de traditionelle animalske fødevarer.
  Notat
 • cd
  Ændrede kostvaner er helt centralt for at lykkes med den grønne omstilling. For den enkelte kan det være svært at skære ned på indtaget af animalske fødevarer, og supermarkederne kunne gøre mere for at hjælpe, viser en ny undersøgelse fra CONCITO om udbud og markedsføring af plantebaserede fødevarer i udvalgte supermarkeder.
  Pressemeddelelse
 • de
  Landbrugets grønne omstilling fylder meget i valgkampen, og med god grund. Det kommende folketing skal bidrage til at sikre hidtil usete drivhusgasreduktioner fra dansk landbrug på meget kort tid, og helst med en gavnlig effekt på det globale klima
 • kj
  10 nedslag i CONCITOs store holdningsundersøgelse om danskernes viden og holdninger til klimaudfordringen: Klimabarometeret 2022
  Artikel
 • dw
  Folketingsvalget 2022 kommer på et tidspunkt, hvor kriserne står i kø, også på fødevareområdet. En fremskyndet grøn omstilling af den danske fødevaresektor vil være et vigtigt bidrag til en samlet løsning på klimakrisen, forsyningskrisen, de stigende priser og den truende globale fødevarekrise.
 • Klimabarometer 2022.png
  CONCITOs Klimabarometer har siden 2010 målt og analyseret udviklingen i danskernes viden, holdninger og handlinger i forhold til klimaudfordringen. Dette år er en understregning af danskernes fortsatte stærke klimaengagement og en påmindelse til politikere og andre beslutningstagere i samfundet og erhvervslivet om deres forpligtelse til stadig at drive den grønne omstilling af det danske samfund fremad.
  Rapport
 • indkøb
  Det vigtigste og mest perspektivrige element i udviklingen af et klimamærke for fødevarer i supermarkederne er etableringen af en officiel dansk klimadatabase. Den bør udformes til også at fremme klimavenlige madvaner via foodservicebranchen, indkøbspolitikker og uddannelsessystemet
  Debatindlæg
 • indkø'b
  Klimaaftrykket fra fisk er mere end halveret i den nye version af CONCITOs Den Store Klimadatabase, og er nu på niveau med klimaaftrykket fra gris og kylling. Klimadatabasen indeholder data om over 500 fødevarers klimabelastning og anvendes af både professionelle fødevareaktører og husholdninger til at fremme et mere klimavenligt fødevareforbrug.
  Pressemeddelelse
 • soma
  Ny rapport fra Københavns Universitet og CONCITO sammenfatter resultater fra forsknings- og praksisprojekt om sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost
  Nyhed
 • Kvæg køer stald
  De sidste par måneder er der lagt et røgslør ud over køernes klimabelastning i flere landbrugsmedier og regionale aviser. Faktum er, at verdens stigende kvægproduktion sætter pres på klimaet og biodiversiteten på grund af udledning af den kraftige drivhusgas metan, men også på grund af den meget store arealanvendelse til foderproduktion.
  Debatindlæg
 • køer
  Uanset ​hvilke lande, produktionssystemer eller producenter der regnes på, vil klimaaftrykket fra oksekød stort set altid ligge i den høje ende i forhold til klimaaftrykket fra gris, kylling og ikke mindst plantebaserede alternativer.
  Debatindlæg
 • c
  Bioløsninger kan revolutionere fødevaresektoren, hvis vi fokuserer på de produkter, der reducerer klimabelastningen mest. Forskningen bør være åben og profitten må ikke ende hos få store virksomheder.
  Debatindlæg
 • shipping containers
  Danmarks klimaaftryk per indbygger er blandt verdens største, og der udestår en stor politisk opgave med at reducere klimabelastningen fra vores forbrug af især transport, fødevarer og boliger. Det viser en ny rapport om Danmarks globale forbrugsudledninger fra CONCITO.
  Pressemeddelelse
 • mad buffet
  De offentlige køkkener er essentielle for fremme af klimavenlige madvaner i Danmark, og de seneste år har brugen af klimadata om fødevarer vundet frem som et værktøj, der giver nye indsigter og motiverer til mere klimavenlige indkøb og måltider i de offentlige institutioner. Den indsats bør fremmes yderligere i de kommende år.
 • hjb
  Ansøgningsfrist
  Har du interesse i klima, miljø og samfund? Er du i gang med en naturfaglig eller samfundsfaglig uddannelse og har lyst til at bidrage til CONCITO? Så er du måske en af de praktikanter, vi søger i efteråret 2023.
  Job i CONCITO
 • ko
  Kostrådene gavner både klima, sundhed og økonomi, men vi ser stadig mange eksempler på reklamer, kampagner og lobbyindsatser, der forsøger at bevare eller fremme forbruget af kød og mælk.
  Debatindlæg
 • cd
  Ændrede kostvaner er helt centralt for at lykkes med den grønne omstilling. For den enkelte kan det være svært at skære ned på indtaget af animalske fødevarer, og supermarkederne kunne gøre mere for at hjælpe, viser en ny undersøgelse fra CONCITO om udbud og markedsføring af plantebaserede fødevarer i udvalgte supermarkeder.
  Pressemeddelelse
 • de
  Landbrugets grønne omstilling fylder meget i valgkampen, og med god grund. Det kommende folketing skal bidrage til at sikre hidtil usete drivhusgasreduktioner fra dansk landbrug på meget kort tid, og helst med en gavnlig effekt på det globale klima
 • kj
  10 nedslag i CONCITOs store holdningsundersøgelse om danskernes viden og holdninger til klimaudfordringen: Klimabarometeret 2022
  Artikel
 • dw
  Folketingsvalget 2022 kommer på et tidspunkt, hvor kriserne står i kø, også på fødevareområdet. En fremskyndet grøn omstilling af den danske fødevaresektor vil være et vigtigt bidrag til en samlet løsning på klimakrisen, forsyningskrisen, de stigende priser og den truende globale fødevarekrise.
 • indkøb
  Det vigtigste og mest perspektivrige element i udviklingen af et klimamærke for fødevarer i supermarkederne er etableringen af en officiel dansk klimadatabase. Den bør udformes til også at fremme klimavenlige madvaner via foodservicebranchen, indkøbspolitikker og uddannelsessystemet
  Debatindlæg
 • Containerskib
  Sverige er godt på vej til at vedtage verdens første reduktionsmål for forbrugsbaserede drivhusgasudledninger. Det sker på baggrund af en grundig udredning som et tværpolitisk udvalg forleden afleverede til regeringen. Den bør også inspirere i Danmark.
 • hvedemark
  To avoid further disasters, we must choose the right solutions to the looming global food crisis. The EU and Denmark should accelerate the shift to land-efficient food production and consumption and reduce the use of crops for energy
 • hvedemark
  Vi skal vælge de rigtige løsninger på den truende globale fødevarekrise for at undgå yderligere katastrofer. EU og Danmark bør fremskynde omstillingen til arealeffektiv fødevareproduktion og forbrug samt reducere forbruget af afgrøder til energi
 • Storkøkken grøntsager
  At ændre kosten er ikke hele løsningen på Danmarks sundheds- og klimaproblemer. Det siger sig selv. Men det er et virkelig vigtigt skridt. CONCITO bakker op om relanceringen af de officielle kostråd samt Kostråd til Måltider i fælles kronik med fødevareminister Rasmus Prehn, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, Kræftens Bekæmpelse, DTU Fødevareinstittutet, DIF, Kost og Ernæringsforbundet og Forbrugerrådet Tænk.
  Debatindlæg
 • Den store klimadatabase - webinar om foodservice
  Den 12. januar 2022 afholdt CONCITO webinar med aktører i og omkring foodservicesektoren om erfaringer med brug af klimadata til beregning af måltider og indkøb samt den videre udvikling af Den store klimadatabase. Se eller gense webinaret her.
  Event
 • Klimamærkning test netto
  Et godt og dækkende datagrundlag for klimaberegning af måltider og klimamærkning af fødevaretyper er indenfor rækkevidde. Landbrugets og fiskeriets skepsis overfor værktøjet bunder i misforståelser og urealistiske forventninger til, hvad EU kan levere på området  
  Debatindlæg
 • Den Store Klimadatabase 1.1 - rapportforside
  Med Den Store Klimadatabase giver CONCITO virksomheder, myndigheder og borgere fri adgang til livscyklusvurderinger af klimabelastningen fra 503 af de mest almindelige fødevarer. Denne baggrundsrapport beskriver klimadatabasens metode, udvikling, resultater og anvendelsesmuligheder.
  Rapport
 • as
  I perioden 2020-2023 har Sociologisk Institut på Københavns Universitet og CONCITO gennemført et forsknings- og praksisprojekt om sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost blandt unge. Denne rapport sammenfatter de vigtigste forskningsresultater samt indtryk fra de grønne grønne samtalemiddage.
  Rapport
 • j
  Danmarks klimaaftryk per indbygger er blandt verdens største, og der udestår en stor politisk opgave med at reducere klimabelastningen fra vores forbrug af især transport, fødevarer og boliger. 
  Rapport
 • xA
  De offentlige køkkener er essentielle for fremme af klimavenlige madvaner. Klimavenlig og planterig kost har fået politisk fokus, men der er stadig lang vej til, at danskerne efterlever de officielle kostråd og skærer markant ned for kød og mejeriprodukter og op for grøntsager, fuldkorn og bælgfrugter. Her spiller de offentlige køkkener en central rolle, da de kan servere og introducere nye retter og inspirere vores madkultur med nye smage og teksturer. Flere offentlige institutioner har fået fokus på at reducere klimaaftrykket af de offentlige måltider, og de seneste år er der taget flere initiativer for at understøtte klimavenlige madvaner.
  Notat
 • csa
  Danskernes fødevareforbrug har en stor drivhusgasudledning, hvilket primært skyldes et stort indtag af animalske fødevarer. Derfor er ændrede kostvaner et centralt element i den grønne omstilling. Da danskerne køber en stor del af deres daglige fødevarer i de danske supermarkedskæder, ser dette notat på supermarkedernes rolle for udbud og salg af alternativer til de traditionelle animalske fødevarer.
  Notat
 • Klimabarometer 2022.png
  CONCITOs Klimabarometer har siden 2010 målt og analyseret udviklingen i danskernes viden, holdninger og handlinger i forhold til klimaudfordringen. Dette år er en understregning af danskernes fortsatte stærke klimaengagement og en påmindelse til politikere og andre beslutningstagere i samfundet og erhvervslivet om deres forpligtelse til stadig at drive den grønne omstilling af det danske samfund fremad.
  Rapport
 • Den store klimadatabase - baggrundsrapport - forside
  Den store klimadatabase giver virksomheder, myndigheder og borgere fri adgang til livscyklusanalyser af klimabelastningen fra 500 af de mest almindelige fødevarer og drikkevarer. Beregningsmetoder, resultater, anvendelsesmuligheder og -vejledning er beskrevet i denne baggrundsrapport.
  Rapport
 • Forside - fremtidens fødevarer i klimahandlingsplanen
  I dette notat beskriver og vurderer CONCITO nogle af de aktuelle bud på indsatser og virkemidler i omstillingen af landbrugs- og fødevaresektoren, og vi giver vores bud på, hvad der bør prioriteres i de kommende forhandlinger om en klimahandlingsplan for sektoren for at sikre et betydeligt bidrag til Danmarks målsætning om 70 procents reduktion af drivhusgasudledningerne inden 2030 samt netto-nuludledning inden 2050.
  Notat
 • Dialogmøde om den store klimadatabase - forside
  Dette notat samler op på præsentationerne og drøftelserne på dialogmødet om Den store klimadatabase den 12. marts 2020.
  Notat
 • Klimavenlige madvaner - forside
  I denne rapport giver CONCITO en opdateret redegørelse for den seneste viden om fødevaresektorens klimabelastning og mulighederne for at mindske den gennem ændrede madvaner.
  Rapport
 • Forside med resume
  CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden og holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser en stadig stærkere klimaopinion i den danske befolkning, som blandt andet kan aflæses i en fortsat stigende bekymring for klimaforandringerne samt en øget anerkendelse af, at grøn omstilling er en forudsætning for fremtidens vækst og velfærd.
  Rapport
 • Forside med resume
  I perioden 2014-2018 har det tværfaglige forskningsprojekt Wind2050 arbejdet på at analysere og identificere de nøglefaktorer, som forhindrer eller fremmer lokal accept af vindmølleprojekter. I denne rapport samler CONCITO op på resultaterne af Wind2050-projektet og giver en aktuel redegørelse for planlægningen og etableringen af landvind i Danmark.
  Rapport