Michael H. Nielsen

Seniorrådgiver, Energi, Bygninger og Industri

Michael beskæftiger sig med bæredygtigt byggeri, grønne kompetencer inden for byggeriet samt bygningers samspil med energisystemet.

Michael har stor erfaring med bæredygtighed, cirkulær økonomi og grøn omstilling i byggeriet, hvor han, blandt andet, har siddet som mangeårig direktør i Dansk Byggeri og senest som underdirektør i Dansk Industri. Han har desuden besiddet en lang række bestyrelses- og udvalgsposter inde for byggeri og energi. Michael er uddannet landskabsarkitekt og har en Master i Offentlig Administration (MPA) fra CBS.

Find Michael på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michael-h-nielsen-2685781/

Find Michael på Twitter: https://mobile.twitter.com/MhnMichael 

Emne
Ingen sider