Simone Højte

Projektleder, Fødevarer og forbrug

Simone er projektleder for CONCITOs internationale projekt ’Towards a Sustainable Food System in the EU’, og har en bred ekspertise inden for grønne spørgsmål om miljø- og bæredygtighedsaspekterne ved fødevaresystemet og regulering heraf. Dette inkluderer viden om klimaforandringer, biodiversitet, bæredygtig jordbrugspraksis og relaterede emner. Derudover har Simone indsigt i EU-lovgivning og politiske processer, især for landbrugssektoren.

Simone har en bachelor i geografi og en kandidat i klimaforandringer fra Københavns Universitet.

Find Simone på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/simone-theodora-madsen/

 • landbrug
  Nye skærpede krav er på vej til landbruget, hvor ambitiøse målsætninger på biodiversitet, klima og miljø tager form. Men har landbrugene de rigtige rammevilkår for at kunne leve op til samfundets voksende krav og forventninger.
  Debatindlæg
 • c
  Dansk klimaneutralitet i 2040 er krævende, men muligt. Det viser en ny CONCITO-publikation med fremtidsbilleder for udviklingen i fire centrale sektorer. I fremtidsbilledet for landbrugssektoren produ-cerer vi stadig masser af fødevarer til os selv og verdensmarkedet, men det gøres mere effektivt og samtidig producerer fødevareindustrien langt flere alternative proteiner end i dag.
  Debatindlæg
 • a
  Landbruget skal levere hidtil usete drivhusgasreduktioner og samtidig være leverandør af tilstrækkelige mængder fødevarer til os selv og til verden. Det kalder på nye og stærkere virkemidler i EU.
  Debatindlæg
 • csa
  En ny version af EU’s fælles landbrugspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) er trådt i kraft 1. januar 2023, men den skaber kun begrænset mulighed for reduktion af landbrugets negative påvirkning af klima og biodiversitet.
 • inger cop27
  Fødevarekrisen og den nødvendige transformation af verdens fødevaresystem blev anerkendt på FN’s klimakonference i Egypten, men fortjener endnu mere opmærksomhed i de kommende år.
 • de
  Landbrugets grønne omstilling fylder meget i valgkampen, og med god grund. Det kommende folketing skal bidrage til at sikre hidtil usete drivhusgasreduktioner fra dansk landbrug på meget kort tid, og helst med en gavnlig effekt på det globale klima
 • adskovning
  En ny EU-forordning skal dæmme op for EU-drevet skovrydning og skovforringelse, mindske tab af biodiversitet og nedbringe drivhusgasudledninger. Men forslaget i sig selv vil sandsynligvis blot forskyde EU’s import af risikoprodukter til lande, som ikke for nyligt har ryddet skov.
 • hvedemark
  To avoid further disasters, we must choose the right solutions to the looming global food crisis. The EU and Denmark should accelerate the shift to land-efficient food production and consumption and reduce the use of crops for energy
 • hvedemark
  Vi skal vælge de rigtige løsninger på den truende globale fødevarekrise for at undgå yderligere katastrofer. EU og Danmark bør fremskynde omstillingen til arealeffektiv fødevareproduktion og forbrug samt reducere forbruget af afgrøder til energi
 • Landbrug
  EU’s klimamål bør opfyldes gennem emissionsreduktioner og permanent lagret kulstof, men begge dele risikerer at glippe med et nyt udspil.
  Debatindlæg
 • landbrug
  Nye skærpede krav er på vej til landbruget, hvor ambitiøse målsætninger på biodiversitet, klima og miljø tager form. Men har landbrugene de rigtige rammevilkår for at kunne leve op til samfundets voksende krav og forventninger.
  Debatindlæg
 • c
  Dansk klimaneutralitet i 2040 er krævende, men muligt. Det viser en ny CONCITO-publikation med fremtidsbilleder for udviklingen i fire centrale sektorer. I fremtidsbilledet for landbrugssektoren produ-cerer vi stadig masser af fødevarer til os selv og verdensmarkedet, men det gøres mere effektivt og samtidig producerer fødevareindustrien langt flere alternative proteiner end i dag.
  Debatindlæg
 • a
  Landbruget skal levere hidtil usete drivhusgasreduktioner og samtidig være leverandør af tilstrækkelige mængder fødevarer til os selv og til verden. Det kalder på nye og stærkere virkemidler i EU.
  Debatindlæg
 • csa
  En ny version af EU’s fælles landbrugspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) er trådt i kraft 1. januar 2023, men den skaber kun begrænset mulighed for reduktion af landbrugets negative påvirkning af klima og biodiversitet.
 • inger cop27
  Fødevarekrisen og den nødvendige transformation af verdens fødevaresystem blev anerkendt på FN’s klimakonference i Egypten, men fortjener endnu mere opmærksomhed i de kommende år.
 • de
  Landbrugets grønne omstilling fylder meget i valgkampen, og med god grund. Det kommende folketing skal bidrage til at sikre hidtil usete drivhusgasreduktioner fra dansk landbrug på meget kort tid, og helst med en gavnlig effekt på det globale klima
 • adskovning
  En ny EU-forordning skal dæmme op for EU-drevet skovrydning og skovforringelse, mindske tab af biodiversitet og nedbringe drivhusgasudledninger. Men forslaget i sig selv vil sandsynligvis blot forskyde EU’s import af risikoprodukter til lande, som ikke for nyligt har ryddet skov.
 • hvedemark
  To avoid further disasters, we must choose the right solutions to the looming global food crisis. The EU and Denmark should accelerate the shift to land-efficient food production and consumption and reduce the use of crops for energy
 • hvedemark
  Vi skal vælge de rigtige løsninger på den truende globale fødevarekrise for at undgå yderligere katastrofer. EU og Danmark bør fremskynde omstillingen til arealeffektiv fødevareproduktion og forbrug samt reducere forbruget af afgrøder til energi
 • Landbrug
  EU’s klimamål bør opfyldes gennem emissionsreduktioner og permanent lagret kulstof, men begge dele risikerer at glippe med et nyt udspil.
  Debatindlæg
Ingen sider