Nyt værktøj holder øje med arbejdskraft til den grønne omstilling

Nyhed
Arbejdsstyrke grønne jobs
I en ny analyse bestilt af CONCITO giver HBS Economics et bud på, hvordan en årlig status over udfordringen med at skaffe arbejdskraft til den grønne omstilling kan opgøres. Det sker som en del af projektet ”Fremtidens Grønne Arbejdsmarked”. HBS Economics har udviklet et værktøj til at monitorere, hvilken vej det går med hensyn til at afhjælpe udfordringerne med at skaffe arbejdskraft til den grønne omstilling i Danmark.

Analysen består af et indikatorværktøj og en dertilhørende statusrapport. Statusrapporten viser, at selvom den grønne beskæftigelse er stigende, så tyder udviklingen på, at det stadig ikke er tilstrækkeligt med hensyn til at dække behovet for grøn arbejdskraft. De forgæves rekrutteringsrater er voksende, særligt inden for jobfunktioner, der er relevante for den grønne omstilling, og tilgangen til uddannelser med særlig betydning for den grønne omstilling går i den forkerte retning.  

Analysen ligger i forlængelse af CONCITOs ”8 anbefalinger til fremtidens grønne arbejdsmarked”, hvor det blev anbefalet, at regeringens årlige klimaprogram udvides med en gap-analyse, hvor der én gang årligt gøres status over det forventede match eller mismatch mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer til den grønne omstilling. I Regeringens nyligt præsenterede Klimaprogram 2023 er udfordringen desværre kun nævnt én enkelt gang.  

En vigtig forudsætning for, at man i Danmark indfrier sine ambitioner om reduktioner af drivhusgasudledningerne er, at der er tilstrækkeligt med arbejdskraft med de rigtige kompetencer til rådighed på arbejdsmarkedet. Det var omdrejningspunktet for projektet Fremtidens Grønne Arbejdskraft, som CONCITO gennemførte i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen. Senest viste en analyse udarbejdet af COWI for Industriens Uddannelser, Dansk Industri, 3F Industri og Dansk Metal, at der bare i industrien kommer til at være et arbejdskraftsbehov på 126.000 frem mod 2030, hvis Danmark skal indfri de grønne ambitioner.

Relaterede emner