Internationalt

1.5˚(C)
Parisaftalen forpligter verdens lande til at begrænse den globale opvarmning til højst 2.0˚ (c) og gerne så tæt på 1.5˚ (c) over den førindustrielle periode.
0,1 %
Er Danmarks andel af de globale udledninger af drivhusgasser, hvorfor vores rolle som ambitiøst grønt foregangsland er afgørende for at inspirere til øget handling overalt.

Verden skal nedbringe udledningerne af drivhusgasser med yderligere 28 gigaton ud over det, som landene allerede i 2021 har forpligtet sig til, hvis vi skal lykkes med at begrænse den globale opvarmning til højst 1,5˚.

Allerede ved denne opvarmning vil verden gennemleve markante forandringer i klimaet, som vil kunne medføre meget store og til dels irreversible skader på lande, øer, byer, infrastruktur og for eksempel udfordre forsyningssikkerhed på vand, mad og energi.

Enhver yderligere opvarmning af kloden vil medføre markant tab af natur og biodiversitet, øge risikoen for klimarelateret konflikt og migration, og skubbe hundredvis af millioner mennesker tilbage i fattigdom. Risikoen for at ramme selvforstærkende ’tipping points’, hvor vi mister kontrollen med klimaudviklingen, øges desuden med enhver stigning, stor som lille, i den globale opvarmning

EU står for 7-8% af verdens udledninger af drivhusgasser, og Danmark for ca. 0,1%. Med mindst 55% reduktion i 2030 og nettonul i 2050 har EU et relativt højt mål, men stadig utilstrækkeligt ambitionsniveau ift. Parisaftalens 1,5 graders mål. De politiske virkemidler, EU har på plads eller på vej, er ikke tilstrækkelige til at sikre den nødvendige omstilling, og indebærer utilsigtede globale konsekvenser.

Omvendt står vi på en unik brændende platform, hvor vi kan bygge en grøn og klimavenlig verden, som samtidigt opfylder FN’s 2030 verdensmål, men kun hvis vi agerer i tide, og hvor de rigeste lande og de største udledere går forrest i klimakampen, herunder ikke mindst Danmark og EU.  

Ekspert

Jarl
Jarl Krausing
Vicedirektør og International chef