Nyheder

CONCITOs pressemeddelelser, debatindlæg, artikler og blogs.

De seneste udgaver af vores nyhedsbrev findes i nyhedsbrevsarkivet.

 • indkø'b
  Klimaaftrykket fra fisk er mere end halveret i den nye version af CONCITOs Den Store Klimadatabase, og er nu på niveau med klimaaftrykket fra gris og kylling. Klimadatabasen indeholder data om over 500 fødevarers klimabelastning og anvendes af både professionelle fødevareaktører og husholdninger til at fremme et mere klimavenligt fødevareforbrug.
  Pressemeddelelse
 • cop28 byer.jpg
  COP28 i Dubai blev afsluttet med en aftale, der signalerer begyndelsen på enden for fossile brændsler. Det tiltrak helt berettiget verdens opmærksomhed, men nok ikke alle fangede et vigtigt nybrud på COP-forhandlingernes globale scene: For første gang i de 28 år, topmøderne har fundet sted, var den lokale klimaindsats i kommuner og byer inviteret med indenfor.
 • globale syd
  Året 2024 rummer fire helt afgørende indsatser, som skal ske for at fastholde håbet om at skabe en klimasikker fremtid for alle.
 • COP28
  Set med klimabriller kommer 2024 til at stå i investeringerne og finansieringens tegn. Udviklingslandene skal kunne se, at de har en reel mulighed for at vælge og finansiere den grønne investeringsvej til vækst og udvikling. FN-processen skal finde en afløser for de 100 mia. dollar i årlig klimastøtte fra København i 2009.
  Debatindlæg
 • COP28
  Der er mange gode elementer i slutteksten fra COP28 – herunder især historiske elementer på operationaliseringen af en ny ’tab-og-skade’ fond, og en de facto global tilslutning til en nær fremtid hvor de fossile brændsler afløses af klimavenlige energiformer. Men set ud fra et udviklingslandsperspektiv er COP28-resultatet især blandet.
  Debatindlæg
 • COP28
  COP28 er blevet kaldt det vigtigste klimatopmøde siden Parisaftalen blev indgået. Klimatopmødet udgjorde nemlig kulminationen på den første ”global stocktake” under Parisaftalen, der hvert femte år dels skal give en global status over, hvor verden står i forhold til at opnå Parisaftalens mål, dels skal angive kursen for fremadrettet at bringe verden tættere på disse mål. Men hvor står vi nu efter COP28?
 • Byggematerialer
  Byggesektoren har et markant klimaaftryk - både globalt og nationalt. Hvis Danmark skal nå 2030-målet om at reducere sine drivhusgasudledninger med 70 pct. ift. 1990, er det derfor vigtigt, at også klimabelastningen fra byggeriet reduceres.
 • fly i luften
  Luftfarten er både økonomisk og klimamæssigt et af de mest oplagte steder at indføre en afgift og en af de mindst effektive steder at bruge provenuet.
 • klh
  Efter voldsomme sværdslag i Dubai er alle verdens lande for første gang blevet enige om at vende ryggen til fossile brændsler. Der er imidlertid flere kattelemme i teksten, som Saudi Arabien og andre utvivlsomt vil misbruge. Samtidig sikrer aftalen ikke den nødvendige støtte til fattige og sårbare ulande, på trods af en afgørende aftale om at få tab-og-skade fonden ud og leve.
  Pressemeddelelse
 • soma
  Ny rapport fra Københavns Universitet og CONCITO sammenfatter resultater fra forsknings- og praksisprojekt om sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost
  Nyhed
 • landbrug miljø
  Landbruget er hovedårsag til krisen for vandmiljøet lokalt samt naturen på globalt plan og er en betydelig medvirkende årsag til klimakrisen. Hvor vi kan, bør vi derfor finde de løsninger, der kan løse flere af disse problemer på en gang, skriver Maria Reumert Gjerding og Christian Ibsen i fælles debatindlæg
  Debatindlæg
 • hip
  For mange af os er plads forbundet med frihed og komfort, men det er i lige så høj grad viklet ind i en større økonomi af ressourcer og CO2-udledninger. ”Breaking Up With Space” er et lydværk om plads, der med poesi og sårbarhed foreslår lytterne at gøre op med deres stagnerede forhold til hjemmets kvadratmeter.
  Nyhed
 • oj
  While rapid and significant reductions in emissions must be the cornerstone of climate action, permanent carbon removals will have a role to play to achieve zero-net greenhouse gas emissions by 2050.
  Debatindlæg
 • oversvømmelse
  COP28 er åbnet i Dubai og er med rette allerede kaldt den vigtigste COP siden Parisaftalens indgåelse i 2015. Det hidtil største antal deltagere, mindst 70.000, forventes at komme til ørkenlandet, De Forenende Arabiske Emirater, hvor verdens øjne hviler på de politiske ledere og deres evne til at skabe håb om at bremse klimaforandringernes alarmerende udvikling.
 • COP28_logo
  Fra den 30. november til den 12. december 2023 afholdes COP28 i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.
  Nyhed
 • oversvømmelse
  Kommuner på tværs af hele landet har de seneste år udarbejdet klimahandlingsplaner, og dermed accelerere arbejdet med at klimatilpasse Danmark til konsekvenserne af de tiltagende klimaforandringer. Kommunernes klimahandlingsplaner har skabt et opdateret og mere retvisende risikobillede og indeholder mål og indsatser, der lægger sporene til et klimarobust samfund.
  Nyhed
 • fly
  CONCITO ser positivt på, at regeringen nu vil indføre en flyafgift i Danmark som vores nabolande.
 • skovbrand
  En ny FN-rapport viser, at verden er på vej mod en temperaturstigning på 2,5-2,9 grader, hvis ikke landene skruer op for klimaindsatsen og leverer mere end lovet i deres 2030-løfter under Paris-aftalen. Som rigt foregangsland bør Danmark gøre en særlig indsats for at vise vejen og skabe internationalt følgeskab om øgede ambitioner og handling for at sikre planetens fremtid.
  Pressemeddelelse
 • afrika
  EU's krav om bæredygtighed i værdikæder er centrale for at nå verdensmålene og Parisaftalen. Men som kravene er skruet sammen nu, efterlader de det globale syd på perronen.
  Debatindlæg
 • skov
  De nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) har alle sat mål for at opnå klimaneutralitet inden 2050, men med nuværende omstillingshastighed kan det godt blive svært at realisere målene.
  Nyhed