Nyheder

CONCITOs pressemeddelelser, debatindlæg, artikler og blogs.

De seneste udgaver af vores nyhedsbrev findes i nyhedsbrevsarkivet.

 • udledninger ccs co2
  De kommende år bliver afgørende for at få CSS-teknologien op i skala og ned i pris, så den for alvor kan blive en del af de mange klimaløsninger, som blandt andet FN’s klimapanel og IEA peger på.
  Debatindlæg
 • workshops
  Kom til Den Grønne Rygrads temamøde d. 29. november og bliv opkvalificeret indenfor klima og bæredygtighed.
  Event
 • elbil
  Det internationale energiagentur, IEA, har i september offentliggjort rapporten Net Zero Emissions by 2050, der endnu en gang understreger, at energieffektiviseringer er et af vores vigtigste værktøjer til at nå målet om netto-nul udledninger globalt. Desværre viser rapporten også, at tempoet ikke er højt nok – Danmark og andre udviklede lande skal op i gear.
 • Kvæg køer stald
  De sidste par måneder er der lagt et røgslør ud over køernes klimabelastning i flere landbrugsmedier og regionale aviser. Faktum er, at verdens stigende kvægproduktion sætter pres på klimaet og biodiversiteten på grund af udledning af den kraftige drivhusgas metan, men også på grund af den meget store arealanvendelse til foderproduktion.
  Debatindlæg
 • unge arbejder
  Regeringen har spillet ud med sit bud på fremtidens skole. Desværre rummer det hverken visioner eller forslag til, hvordan man som barn og ung anno 2023 i sin skoletid får både viden, erfaringer og kompetencer til grøn omstilling.
  Debatindlæg
 • udledninger
  The emerging CO2 storage market in Europe is becoming increasingly controlled by a North Sea monopoly, putting at risk the decarbonisation of Southern and Eastern Europe.
  Debatindlæg
 • stefano-ghezzi-zTE9KkQAzHk-unsplash.jpg
  I dag fik Danmark et udspil til en ny og længe ventet national klimatilpasningsplan. Det er en glædelig nyhed og flere centrale udfordringer adresseres i regeringens udspil. Der er dog fortsat en række væsentlige spørgsmål, der ikke besvares i den fremlagte ”Klimatilpasningsplan 1”.  
  Nyhed
 • Gro Selv
  Trods stormflod og regn samledes unge fra hele landet til en weekend med workshops, langbordsmiddag, performance, koncert, badeture og sauna.
  Nyhed
 • renovation hus
  Danske politikere på Christiansborg og i EU-regi skal arbejde for at sætte en bæredygtig for byggeriet, der udgør 40 procent af CO2-belastningen i EU. Klimakravene skal strammes, og bæredygtig renovering skal udbredes.
  Debatindlæg
 • lastbiler
  Den smarte løsning for transportsektoren skader resten af den grønne omstilling. Lad os holde fokus på ellastbiler.
  Debatindlæg
 • Mand med indkøbskurv i supermarked
  Regeringen har forpligtet sig til at indføre en afgift på landbrugets drivhusgasudledninger. Det er et fornuftigt virkemiddel både for klimaet, for landbruget og for en effektiv omstilling. Men der er flere forskellige spørgsmål, der trænger sig på, når vi taler om en afgift. Et af de spørgsmål handler om, hvordan afgiften vil påvirke prisen på kødet i køledisken.
  Nyhed
 • korn
  En drivhusgasafgift på landbrugets produktion vil være den bedste, billigste og mest effektive måde at sænke landbrugets udledning af drivhusgasser, påpeger CONCITO i ny explainer-video.
  Nyhed
 • byggeri renovation
  Byggeriet er en af de helt store hovedpiner for klimaet, og den bliver kun stærkere fremover i takt med, at vi bliver flere og alle skal have tag over hovedet. Der er derfor al mulig grund til politisk at tage fat og med en bred indsats få skåret ned på den enorme klimabelastning fra byggeriet. Det påpeger CONCITO på baggrund af en ny udgivelse, Byggeriets Klimaanalyse. 
  Pressemeddelelse
 • køer
  Uanset ​hvilke lande, produktionssystemer eller producenter der regnes på, vil klimaaftrykket fra oksekød stort set altid ligge i den høje ende i forhold til klimaaftrykket fra gris, kylling og ikke mindst plantebaserede alternativer.
  Debatindlæg
 • Arbejdsstyrke grønne jobs
  I en ny analyse bestilt af CONCITO giver HBS Economics et bud på, hvordan en årlig status over udfordringen med at skaffe arbejdskraft til den grønne omstilling kan opgøres. Det sker som en del af projektet ”Fremtidens Grønne Arbejdsmarked”. HBS Economics har udviklet et værktøj til at monitorere, hvilken vej det går med hensyn til at afhjælpe udfordringerne med at skaffe arbejdskraft til den grønne omstilling i Danmark.
  Nyhed
 • nedkøling
  Conference room, 1st floor, Læderstræde 20, 1201 Copenhagen K on 23 October 2023 from 10.30 – 12.30.
  Event
 • landbrug
  Nye skærpede krav er på vej til landbruget, hvor ambitiøse målsætninger på biodiversitet, klima og miljø tager form. Men har landbrugene de rigtige rammevilkår for at kunne leve op til samfundets voksende krav og forventninger.
  Debatindlæg
 • int
  Ansøgningsfrist
  Er du interesseret i klimaforandringer og ’klima-smart-udvikling’ internationalt? Er du i gang med en klima- og udviklingsrelevant eller samfundsfaglig uddannelse og har du lyst til at bidrage til CONCITO? Så er du måske den kommende praktikant som vi søger til CONCITOs internationale team i foråret 2024.
  Job i CONCITO
 • ka
  Ansøgningsfrist
  Har du interesse i klima, miljø, formidling og grøn dannelse og - uddannelse? Er du i gang med en klima-faglig uddannelse og har lyst til at bidrage til CONCITO? Så er du måske den praktikanter, vi i klimaam-bassaden søger til foråret 2024.
  Job i CONCITO
 • eu
  Ansøgningsfrist
  Er du interesseret i den grønne omstilling i Danmark og Europa? Er du i gang med en klima- eller sam-fundsfaglig uddannelse og har lyst til at bidrage til CONCITO? Så er du måske den kommende praktikant i CONCITOs EU-program i foråret 2024.
  Job i CONCITO