Nyheder

CONCITOs pressemeddelelser, debatindlæg, artikler og blogs.

De seneste udgaver af vores nyhedsbrev findes i nyhedsbrevsarkivet.

 • cement
  Når man vil gøre en tunnelelementfabrik permanent med begrundelse i forventede anlægsprojekter med stor CO2-udledning, er det endnu et eksempel på, at vores beslutningsprocesser hænger fast i fortiden
  Debatindlæg
 • overflod
  Der påhviler os alle et etisk og moralsk ansvar, men særligt vores politiske ledere har ansvaret for at sætte yderligere ambitioner, mål, retning, regulering og incitamenter, så vi kan træde ud af klimakynismens vadested
  Debatindlæg
 • benzin tanke diesel
  For to år siden vedtog Folketinget, at Danmark skal reducere sine drivhusgasudledninger med 50 til 54 procent i 2025. Det blev understreget af partierne bag aftalen, at man dermed opnåede flere ting. Det gav et pejlemærke. Det satte retning for den grønne omstilling, og det gav fremdrift i reduktionsindsatsen.
  Debatindlæg
 • l
  Trafikdage på Aalborg Universitet, et flagskib indenfor dansk trafikdebat og transportforskning, nærmer sig, og CONCITOs eksperter deltager med flere oplæg og paneldiskussioner.
  Event
 • csa
  Så sidder man her i den danske sommer og samler sindet. Årsskiftet kunne jo lige så godt ligge på en lys sommernat. En smuk aften, hvor man er samlet med venner og familie. Det er op til juli måned, at vi smider det hele.
  Debatindlæg
 • energi
  Vi kan få en nøglerolle i et stærkt og grønt EU, der gør uafhængige af fossil energi. Det kræver dog politisk mod og svære beslutninger
  Debatindlæg
 • biler
  CO2-udledningen fra personbilparken falder ikke hurtigt nok og der sælges stadig mange benzinbiler. Samtidig skærpes klimamålene både nationalt og fra EU, så noget skal ske for at knække kurven for personbilernes udledning. Her ser vi på hvad der burde gøres, og på hvad der realistisk kan gøres på den korte bane.
 • s
  Nu er det tid til, at landets lærere skal planlægge spændende klimaundervisning for det kommende skoleår. Men det kan ofte være svært at finde rundt i de mange undervisningsmaterialer om klima og bæredygtighed. Derfor har CONCITOs projekt, Den Grønne Rygrad, lavet en ny guide til sin materialebank, så det bliver let at finde inspiration fra omkring 400 undervisningsmaterialer om klima og bæredygtighed.
  Nyhed
 • Summit
  The Summit for a New Global Financing Pact delivered added momentum and a roadmap for several important processes. This blog looks at the Summit from an investment mobilization perspective and explains how efforts to catalyze investment and finance for climate and development were discussed at two events co-organized by CONCITO and the OECD.
 • mark
  Der bør etableres en styrket institutionel ramme, der kan verificere klimavirkemidlers effekt, dokumentere en forhåbentlig faldende drivhusgasudledning og rådgive om samt følge implementeringen af de politiske aftaler, skriver Tavs Nyord og Jørgen E. Olesen.
 • b
  Det har negative konsekvenser for klimaet, bilisterne og statskassen at benytte flere biobrændstoffer. Faktisk er der hele tre gode grunde til at undlade mere biobrændstof.
  Debatindlæg
 • c
  Dansk klimaneutralitet i 2040 er krævende, men muligt. Det viser en ny CONCITO-publikation med fremtidsbilleder for udviklingen i fire centrale sektorer. I fremtidsbilledet for landbrugssektoren produ-cerer vi stadig masser af fødevarer til os selv og verdensmarkedet, men det gøres mere effektivt og samtidig producerer fødevareindustrien langt flere alternative proteiner end i dag.
  Debatindlæg
 • Konference
  CONCITO afholdte den 19. juni 2023, i samarbejde med Dan Jørgensen, Minister for bæredygtig udvikling og globalt klima, en konference om den globale bæredygtige udviklings- og klimaindsats med det formål at drøfte synergier og sammenhænge i disse indsatser blandt danske aktører.
  Nyhed
 • klimakommunikation
  En af de helt store udfordringer ved at kommunikere om klimaforandringer er at få folk til lytte. Emnet er komplekst, behovet for handling akut og ikke mindst så lytter vi forskelligt afhængig af vores værdier, bekymringer og behov. Det kan gøre det svært for både journalister og kommunikatører at trænge igennem med de vigtige budskaber.
 • fly
  Det er især de lange flyrejser som skader klimaet. På trods af dette, er de slet ikke beskattede. Den i regeringsgrundlaget besluttede passagerafgift bør derfor udformes så ture ud af EU betaler mest i passagerafgift
  Debatindlæg
 • ,
  Næsten 3.000 arrangementer fordelte sig på omkring 200 scener over det forgangne Folkemøde, og CONCITO bidrog selv til omkring 40 forskellige paneldebatter indenfor temaer strækkende sig fra energi og bygninger, over transport, landbrug, drikkevand, biodiversitet, plastic, grøn finansiering, skovrydningsproblematikken, nettonul-Danmark, fremtidsrejser i en bæredygtig fremtid, til EU-politikken og den globale klimaudfordring og udviklingsdagsorden.
 • Asfalt anlæg infrastruktur
  Mange lande, Danmark inklusive, kæmper med at nedbringe CO2-udledningerne fra transport. Især vejtransporten, som står for hoveddelen. Alligevel investerer mange lande i mere vejinfrastruktur, som typisk vil føre til mere trafik og dermed gøre det sværere at nedbringe de samlede emissioner fra vejtransport.
 • Transport
  The International Transport Forum ITF er navnet for OECD’s organisation for transportsektoren som nu har 66 medlemslande. Og det årlige ITF Summit i Leipzig i maj som netop er afsluttet, er transportministrenes topmøde. Det er dog mere snakkeklub, eller et ’Davos-møde for transport’ som nogle kalder det, for vi er langt fra de åbne konflikter og dramatiske politiske vedtagelser i overtid vi kender fra fx klimatopmøderne.
 • folkemøde
  Torsdag d. 15. juni går Folkemødet 2023 i gang, og CONCITO deltager i en lang række spændende arrangementer og debatter. Her får du et overblik over de arrangementer og debatter vores folk deltager i.
  Event
 • wild flowers
  Den danske biodiversitet er i kritisk tilbagegang. Men med en radikal omlægning af Danmarks areal kan vi beskytte biodiversiteten og samtidig høste store gevinster. Det viser en ny analyse fra CONITO, der beskriver de dilemmaer og muligheder en ny biodiversitetslov skal balancere.
  Pressemeddelelse