Jarl Krausing

Jarl Krausing er international chef i CONCITO og har desuden fokus på overordnet udvikling og koordinering af CONCITOs programmer. Herudover er Jarl ansvarlig for etablering af internationale partnerskaber, verdensmålsdagsordenen, klimatilpasning og grøn finansiering. Han arbejder især med at styrke CONCITO som bro mellem internationale indsatser samt national viden og erfaringer på klimaområdet.

Jarl er uddannet cand.scient.pol. og har gennem hele sin karriere beskæftiget sig med miljø, energi, klima og klimafinansiering - heraf  mere end 12 år i internationale organisationer, hvor han blandt andet har arbejdet som klimastrategisk rådgiver for Verdensbankens ledelse og teamleder for international klimapolitik, klimadiplomati og klimafinansiering. Derudover har han arbejdet otte år som rådgiver i Miljø- og Klimaministeriet på internationalt miljø- og natursamarbejde.

 • globale syd
  Året 2024 rummer fire helt afgørende indsatser, som skal ske for at fastholde håbet om at skabe en klimasikker fremtid for alle.
 • COP28
  Der er mange gode elementer i slutteksten fra COP28 – herunder især historiske elementer på operationaliseringen af en ny ’tab-og-skade’ fond, og en de facto global tilslutning til en nær fremtid hvor de fossile brændsler afløses af klimavenlige energiformer. Men set ud fra et udviklingslandsperspektiv er COP28-resultatet især blandet.
  Debatindlæg
 • oversvømmelse
  COP28 er åbnet i Dubai og er med rette allerede kaldt den vigtigste COP siden Parisaftalens indgåelse i 2015. Det hidtil største antal deltagere, mindst 70.000, forventes at komme til ørkenlandet, De Forenende Arabiske Emirater, hvor verdens øjne hviler på de politiske ledere og deres evne til at skabe håb om at bremse klimaforandringernes alarmerende udvikling.
 • COP28_logo
  Fra den 30. november til den 12. december 2023 afholdes COP28 i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.
  Nyhed
 • afrika
  EU's krav om bæredygtighed i værdikæder er centrale for at nå verdensmålene og Parisaftalen. Men som kravene er skruet sammen nu, efterlader de det globale syd på perronen.
  Debatindlæg
 • Skærmbillede 2023-10-30 112630.png
  How national experiences and new digital technologies can strengthen the Transparency effort of non-state actors.
  Rapport
 • Skærmbillede 2023-10-02 104104.png
  Nye EU-krav om bæredygtighed i værdikæder er et afgørende vigtigt instrument for at sikre finansieringsstrømme til det globale syds grønne omstilling. Samtidig kan de bidrage til at opbygge de afrikanske landes tillid til Europa. Men kun hvis ny regulering, som den vi nu ser fra EU, følges op med målrettet indsats for at hjælpe landene i at leve op til krav i værdikæderne.
  Notat
 • afrika
  Nye EU-krav om bæredygtighed i værdikæder er et afgørende vigtigt instrument for at sikre finansieringsstrømme til det globale syds grønne omstilling. Samtidig kan de bidrage til at opbygge de afrikanske landes tillid til Europa. Men kun hvis ny regulering, som den vi nu ser fra EU, følges op med målrettet indsats for at hjælpe landene i at leve op til krav i værdikæderne.
 • Havvind
  Med udsigt til dansk EU-formandskab i 2025 og et muligt medlemskab af FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026 har den danske regering en sjælden unik mulighed for at tage internationalt lederskab og gøre Danmark til foregangsland for visionsudvikling og investering i sikkerhed i bred forstand.
 • overflod
  Der påhviler os alle et etisk og moralsk ansvar, men særligt vores politiske ledere har ansvaret for at sætte yderligere ambitioner, mål, retning, regulering og incitamenter, så vi kan træde ud af klimakynismens vadested
  Debatindlæg
 • Konference
  CONCITO afholdte den 19. juni 2023, i samarbejde med Dan Jørgensen, Minister for bæredygtig udvikling og globalt klima, en konference om den globale bæredygtige udviklings- og klimaindsats med det formål at drøfte synergier og sammenhænge i disse indsatser blandt danske aktører.
  Nyhed
 • ,
  Næsten 3.000 arrangementer fordelte sig på omkring 200 scener over det forgangne Folkemøde, og CONCITO bidrog selv til omkring 40 forskellige paneldebatter indenfor temaer strækkende sig fra energi og bygninger, over transport, landbrug, drikkevand, biodiversitet, plastic, grøn finansiering, skovrydningsproblematikken, nettonul-Danmark, fremtidsrejser i en bæredygtig fremtid, til EU-politikken og den globale klimaudfordring og udviklingsdagsorden.
 • folkemøde
  Torsdag d. 15. juni går Folkemødet 2023 i gang, og CONCITO deltager i en lang række spændende arrangementer og debatter. Her får du et overblik over de arrangementer og debatter vores folk deltager i.
  Event
 • tgyuiho
  Afrika står til at blive massivt ramt af klimaforandringerne, og dansk interessevaretagelse i Afrika bør derfor vise vejen med en målrettet og bredspektret indsats, der sammentænker klima- og udviklingspolitik - både i egen ret og som en del af den danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske værktøjskasse.
 • hjvbk
  Den nuværende danske udviklingspolitiske strategi 2021 – 2025, ”Sammen om Verden”, har allerede i dag et særligt fokus på de mest skrøbelige og fattige lande, med sigte på (i) at skabe håb og hjælpe flere bedre, hvor det er sværest i vores nærområder, og (ii) at gå forrest i kampen for klima, natur og miljø - for en klode i balance.
  Notat
 • Vindmølle mark
  Kun en gentænkning og omlægning af den danske arealanvendelse kan sikre, at Danmark er klimaneutralt og rustet til at håndtere fremtidens klima og danskernes trivsel bedst muligt. En ny rapport fra CONCITO anbefaler en samlet arealstrategi, der tager højde for disse udfordringer og baserer sig på en ny, bæredygtig vision for brugen af det danske areal.
  Pressemeddelelse
 • twa
  FN’s klimapanel har udgivet sin hidtil vigtigste rapport om klimaets tilstand, den såkaldte synteserapport. Den vil danne videnskabeligt grundlag for al klimapolitik i resten af dette årti.
  Pressemeddelelse
 • q3r
  Der er brug for folk med forståelse for finansielle instrumenter og systemer, når den nye fond til tab og skade skal indrettes.
  Debatindlæg
 • Oversvømmelse
  Den forgangne uge bød på flere nye rapporter om, hvor verdenssamfundet står i kampen mod klimaforandringerne. Samlet set tegner der sig et billede af et vindue, som snart lukker for at kunne nå målet om at holde den globale opvarmning på højst 1,5 grader.
 • GAP report
  Ny FN-rapport viser, at de globale drivhusgasudslip skal reduceres hurtigt og massivt, hvis vi skal lykkes med at holde klodens opvarmning på 1,5 grader.
  Pressemeddelelse
 • globale syd
  Året 2024 rummer fire helt afgørende indsatser, som skal ske for at fastholde håbet om at skabe en klimasikker fremtid for alle.
 • COP28
  Der er mange gode elementer i slutteksten fra COP28 – herunder især historiske elementer på operationaliseringen af en ny ’tab-og-skade’ fond, og en de facto global tilslutning til en nær fremtid hvor de fossile brændsler afløses af klimavenlige energiformer. Men set ud fra et udviklingslandsperspektiv er COP28-resultatet især blandet.
  Debatindlæg
 • oversvømmelse
  COP28 er åbnet i Dubai og er med rette allerede kaldt den vigtigste COP siden Parisaftalens indgåelse i 2015. Det hidtil største antal deltagere, mindst 70.000, forventes at komme til ørkenlandet, De Forenende Arabiske Emirater, hvor verdens øjne hviler på de politiske ledere og deres evne til at skabe håb om at bremse klimaforandringernes alarmerende udvikling.
 • COP28_logo
  Fra den 30. november til den 12. december 2023 afholdes COP28 i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.
  Nyhed
 • afrika
  EU's krav om bæredygtighed i værdikæder er centrale for at nå verdensmålene og Parisaftalen. Men som kravene er skruet sammen nu, efterlader de det globale syd på perronen.
  Debatindlæg
 • afrika
  Nye EU-krav om bæredygtighed i værdikæder er et afgørende vigtigt instrument for at sikre finansieringsstrømme til det globale syds grønne omstilling. Samtidig kan de bidrage til at opbygge de afrikanske landes tillid til Europa. Men kun hvis ny regulering, som den vi nu ser fra EU, følges op med målrettet indsats for at hjælpe landene i at leve op til krav i værdikæderne.
 • Havvind
  Med udsigt til dansk EU-formandskab i 2025 og et muligt medlemskab af FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026 har den danske regering en sjælden unik mulighed for at tage internationalt lederskab og gøre Danmark til foregangsland for visionsudvikling og investering i sikkerhed i bred forstand.
 • overflod
  Der påhviler os alle et etisk og moralsk ansvar, men særligt vores politiske ledere har ansvaret for at sætte yderligere ambitioner, mål, retning, regulering og incitamenter, så vi kan træde ud af klimakynismens vadested
  Debatindlæg
 • Konference
  CONCITO afholdte den 19. juni 2023, i samarbejde med Dan Jørgensen, Minister for bæredygtig udvikling og globalt klima, en konference om den globale bæredygtige udviklings- og klimaindsats med det formål at drøfte synergier og sammenhænge i disse indsatser blandt danske aktører.
  Nyhed
 • ,
  Næsten 3.000 arrangementer fordelte sig på omkring 200 scener over det forgangne Folkemøde, og CONCITO bidrog selv til omkring 40 forskellige paneldebatter indenfor temaer strækkende sig fra energi og bygninger, over transport, landbrug, drikkevand, biodiversitet, plastic, grøn finansiering, skovrydningsproblematikken, nettonul-Danmark, fremtidsrejser i en bæredygtig fremtid, til EU-politikken og den globale klimaudfordring og udviklingsdagsorden.
 • folkemøde
  Torsdag d. 15. juni går Folkemødet 2023 i gang, og CONCITO deltager i en lang række spændende arrangementer og debatter. Her får du et overblik over de arrangementer og debatter vores folk deltager i.
  Event
 • tgyuiho
  Afrika står til at blive massivt ramt af klimaforandringerne, og dansk interessevaretagelse i Afrika bør derfor vise vejen med en målrettet og bredspektret indsats, der sammentænker klima- og udviklingspolitik - både i egen ret og som en del af den danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske værktøjskasse.
 • Vindmølle mark
  Kun en gentænkning og omlægning af den danske arealanvendelse kan sikre, at Danmark er klimaneutralt og rustet til at håndtere fremtidens klima og danskernes trivsel bedst muligt. En ny rapport fra CONCITO anbefaler en samlet arealstrategi, der tager højde for disse udfordringer og baserer sig på en ny, bæredygtig vision for brugen af det danske areal.
  Pressemeddelelse
 • twa
  FN’s klimapanel har udgivet sin hidtil vigtigste rapport om klimaets tilstand, den såkaldte synteserapport. Den vil danne videnskabeligt grundlag for al klimapolitik i resten af dette årti.
  Pressemeddelelse
 • q3r
  Der er brug for folk med forståelse for finansielle instrumenter og systemer, når den nye fond til tab og skade skal indrettes.
  Debatindlæg
 • Oversvømmelse
  Den forgangne uge bød på flere nye rapporter om, hvor verdenssamfundet står i kampen mod klimaforandringerne. Samlet set tegner der sig et billede af et vindue, som snart lukker for at kunne nå målet om at holde den globale opvarmning på højst 1,5 grader.
 • GAP report
  Ny FN-rapport viser, at de globale drivhusgasudslip skal reduceres hurtigt og massivt, hvis vi skal lykkes med at holde klodens opvarmning på 1,5 grader.
  Pressemeddelelse
 • wild flowers
  Vi ved det godt. Det er ved at være sidste udkald, hvis vi skal redde klima, natur og biodiversitet.
 • s
  Det er en ’komiske Ali’-fortælling at påstå, at vi er på rette kurs med 2030-målene. Her er de konkrete tiltag, vi mangler for at blive visionære på verdensmålsområdet
  Debatindlæg
 • ew
  I samarbejde med den Norske ambassade i Danmark, tog CONCITO initiativ til at samle de stærkeste nordiske tænketanke og vidensinstitutioner på klimaområdet i et todages uformelt seminar for at dele erfaringer og perspektiver i den grønne omstilling og for at se hvordan samarbejdet kan styrkes.
  Nyhed
 • Skærmbillede 2023-10-30 112630.png
  How national experiences and new digital technologies can strengthen the Transparency effort of non-state actors.
  Rapport
 • Skærmbillede 2023-10-02 104104.png
  Nye EU-krav om bæredygtighed i værdikæder er et afgørende vigtigt instrument for at sikre finansieringsstrømme til det globale syds grønne omstilling. Samtidig kan de bidrage til at opbygge de afrikanske landes tillid til Europa. Men kun hvis ny regulering, som den vi nu ser fra EU, følges op med målrettet indsats for at hjælpe landene i at leve op til krav i værdikæderne.
  Notat
 • hjvbk
  Den nuværende danske udviklingspolitiske strategi 2021 – 2025, ”Sammen om Verden”, har allerede i dag et særligt fokus på de mest skrøbelige og fattige lande, med sigte på (i) at skabe håb og hjælpe flere bedre, hvor det er sværest i vores nærområder, og (ii) at gå forrest i kampen for klima, natur og miljø - for en klode i balance.
  Notat
 • En grøn genstart - forside
  Dette notat peger på en række grundlæggende principper, som bør danne baggrund for en grøn økonomisk genrejsning af Danmark efter coronakrisen samt en række konkrete indsatsområder, som bør adresseres samtidigt for at sikre den vigtige synergi mellem økonomisk stimulus og klimaindsatsen.
  Notat
 • Forside med resume
  Under de givne forudsætninger er danske kommuner kommet godt i gang med at udvikle og omsætte klimatilpasningsplaner i handling, men hverken kommunerne eller staten er i hus med en robust klimatilpasningsindsats.
  Rapport