Anna Esbjørn

Anna er programchef for CONCITOs program Fremtidens byer, der sætter fokus på byernes rolle i den grønne omstilling. 

En særlig indsats i programmet er det klimapolitiske lederskab i danske kommuner. Anna var sammen med Realdania og C40 Cities med til at starte DK2020 projektet, der har løftet danske kommuners klimaplanlægning til international best practice. I dag hjælper Klimaalliancen med Realdania, KL og de fem regioner i partnerkredsen og CONCITO og C40 som videnspartnere de danske kommuner med at omsætte planer til effektiv klimahandling. 

Anna er cand.mag. i byantropologi og har i mange år arbejdet med bæredygtig byudvikling og byledelse, både i Danmark og internationalt. Hun var tidligere projektchef i Dansk Arkitektur Center, hvor hun blandt andet var ansvarlig for programmet Strategisk Byledelse.

 • Senior Analytiker
  Ansøgningsfrist
  CONCITO søger en senioranalytiker med relevant international erfaring til programmet Fremtidens byer.
  Job i CONCITO
 • d
  CONCITO hilser udsigten til en planlov med mere fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og styrket natur velkommen. Planloven er et vigtigt værktøj, der skal sikre at grønne mål og ambitioner opfyldes og ikke udvandes i afvejningen konkurrerende arealanvendelser og hensyn.
  Høringssvar
 • uhi
  Dato/tid: 22. juni 2023 kl. 14.00-16.00
  Event
 • ijo
  Danske kommuner spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Det haster med at komme i mål.
  Analyse
 • Tættere på - grønne byer og hovedstad
  Klimahandlingsplaner for 39 kommuner vil samlet set reducere udledningen af drivhusgasser med 77%, hvilket overstiger det nationale mål om 70% reduktion i 2030 sammenlignet med 1990. Det fremgår af en ny rapport, som EA Energianalyse har udarbejdet for CONCITO og Realdania.
  Pressemeddelelse
 • dwq
  I denne rapport analyseres 39 danske kommuners klimahandlingsplaner, med fokus på deres CO2-reduktionsbidrag til 70%-målsætningen i 2030. Rapporten omfatter de 39 kommuner, der har færdig-gjort deres planer som en del af 1. rul af DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark.
  Analyse
 • Bæredygtigt byggeri
  Som det første land i verden har tæt på alle danske kommuner lavet klimahandlingsplaner med det mål at leve op til Parisaftalen. KL, Realdania og de fem regioner indgår en ny alliance, der sammen med kommunerne tager næste afgørende skridt for at gøre lokale klimaplaner til virkelighed. CONCITO er sammen med det internationale bynetværk C40 videnspartnere i alliancen.
  Nyhed
 • ehy5
  Siden 1960’erne har bilerne fået meget plads i byerne. Bilen giver en individuel mobilitet, der af mange opfattes som attraktiv. Men biltrafik i byen har en række negative effekter som støj, luftforurening og har stor betydning for både klima og byplanlægning.
  Event
 • csaw
  CONCITO takker for invitationen til at kommentere på den udarbejdede strategiske miljøvurdering (SMV) af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm, og for deltagelsen i ekspertgennemgangen af samme d. 28. september 2022.
  Byer, Mobilitet
 • solceller
  Kommunerne gør en flot indsats, men den nye regering skal bakke op med bedre betingelser for det kommunale klimaarbejde.
  Debatindlæg
 • københavn cyklister
  Når den nye regering bliver dannet om ganske kort tid, bør den uanset bogstavkonstellation sætte sig i førersædet i forhold til at lave en national bypolitik, der viser vejen til grønne, sunde og bæredygtige byer.
  Debatindlæg
 • sg
  Torsdag d. 1. september går Klimafolkemødet 2022 i gang, og CONCITO deltager i en række spændende arrangementer. Her får du et overblik over de arrangementer og debatter vores folk deltager i.
  Event
 • chuttersnap
  Byer verden over er udfordret på mange planer. 75% af verdens CO2-udledninger stammer fra byerne og samtidigt rammer klimaforandringerne byerne særligt hårdt. Men byerne er også handlekraftige størrelser, når det kommer til at sætte ind mod de øgede vandmængder, stigende temperaturer og skabe attraktive bymiljøer. Både internationalt og i Danmark forbereder byerne sig på en fremtid, der bliver både vådere, vildere og varmere.
 • DK2020 topmøde
  150 toppolitikere og -embedsfolk fra de danske kommuner og regioner var torsdag den 12. maj 2022 samlet til politisk DK2020 topmøde i Kolding.
  Artikel
 • da
  I denne rapport analyseres planerne fra de 20 første kommuner, der har udarbejdet klimahandlingsplaner gennem DK2020-samarbejdet.
  Analyse
 • Danske kommuner skriver verdenshistorie
  Klima og den grønne dagsorden var et emne, som optog mere end 1,35 mio. vælgere, der stemte ved kommunalvalget i 2021. Hvordan fastholder vi det grønne momentum efter kommunalvalget? Er det Putins krigsoffensiv, som kan samle os om grøn omstilling og visionen om en bedre verden? Og hvordan får vi alle med?
 • Klimadialog
  CONCITO og Rambøll inviterer til Klimadialog tirsdag d. 8. marts kl. 15.00-16.30 under overskriften "Den demokratiske udfordring - hvordan bliver borgernes grønne prioriteter inddraget i kommunernes beslutninger".
  Event
 • DeltagerDanmark & CONCITO
  I dette handlekatalog har DeltagerDanmark og CONCITO samlet en række projektforslag til, hvordan man kan være med til at gøre ens boligforening, landsbyfællesskab, gade eller lokalsamfund grønnere i fællesskab med andre. Handlekataloget henvender sig til alle, som ønsker at tage initiativ til og drømmer om at komme i gang med et eller flere meningsfulde klimaprojekter
  Byer
 • Klima og planlægning
  KTC (Kommunal Teknisk Chefforening), Dansk Byplanlaboratorium, Gate 21 og CONCITO har i fællesskab udgivet hæftet ’Klimamål og planlægning’ om klima og fysisk planlægning. Foreningen Realdania har støttet projektet.
 • DK2020 opstartskonference høj kval, snak ved bordene
  Stort set alle danske kommuner er nu en del af DK2020-projektet og har dermed forpligtet sig på at udvikle ambitiøse klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens mål.
  Artikel
 • Senior Analytiker
  Ansøgningsfrist
  CONCITO søger en senioranalytiker med relevant international erfaring til programmet Fremtidens byer.
  Job i CONCITO
 • uhi
  Dato/tid: 22. juni 2023 kl. 14.00-16.00
  Event
 • Tættere på - grønne byer og hovedstad
  Klimahandlingsplaner for 39 kommuner vil samlet set reducere udledningen af drivhusgasser med 77%, hvilket overstiger det nationale mål om 70% reduktion i 2030 sammenlignet med 1990. Det fremgår af en ny rapport, som EA Energianalyse har udarbejdet for CONCITO og Realdania.
  Pressemeddelelse
 • Bæredygtigt byggeri
  Som det første land i verden har tæt på alle danske kommuner lavet klimahandlingsplaner med det mål at leve op til Parisaftalen. KL, Realdania og de fem regioner indgår en ny alliance, der sammen med kommunerne tager næste afgørende skridt for at gøre lokale klimaplaner til virkelighed. CONCITO er sammen med det internationale bynetværk C40 videnspartnere i alliancen.
  Nyhed
 • ehy5
  Siden 1960’erne har bilerne fået meget plads i byerne. Bilen giver en individuel mobilitet, der af mange opfattes som attraktiv. Men biltrafik i byen har en række negative effekter som støj, luftforurening og har stor betydning for både klima og byplanlægning.
  Event
 • solceller
  Kommunerne gør en flot indsats, men den nye regering skal bakke op med bedre betingelser for det kommunale klimaarbejde.
  Debatindlæg
 • københavn cyklister
  Når den nye regering bliver dannet om ganske kort tid, bør den uanset bogstavkonstellation sætte sig i førersædet i forhold til at lave en national bypolitik, der viser vejen til grønne, sunde og bæredygtige byer.
  Debatindlæg
 • sg
  Torsdag d. 1. september går Klimafolkemødet 2022 i gang, og CONCITO deltager i en række spændende arrangementer. Her får du et overblik over de arrangementer og debatter vores folk deltager i.
  Event
 • chuttersnap
  Byer verden over er udfordret på mange planer. 75% af verdens CO2-udledninger stammer fra byerne og samtidigt rammer klimaforandringerne byerne særligt hårdt. Men byerne er også handlekraftige størrelser, når det kommer til at sætte ind mod de øgede vandmængder, stigende temperaturer og skabe attraktive bymiljøer. Både internationalt og i Danmark forbereder byerne sig på en fremtid, der bliver både vådere, vildere og varmere.
 • DK2020 topmøde
  150 toppolitikere og -embedsfolk fra de danske kommuner og regioner var torsdag den 12. maj 2022 samlet til politisk DK2020 topmøde i Kolding.
  Artikel
 • Danske kommuner skriver verdenshistorie
  Klima og den grønne dagsorden var et emne, som optog mere end 1,35 mio. vælgere, der stemte ved kommunalvalget i 2021. Hvordan fastholder vi det grønne momentum efter kommunalvalget? Er det Putins krigsoffensiv, som kan samle os om grøn omstilling og visionen om en bedre verden? Og hvordan får vi alle med?
 • Klimadialog
  CONCITO og Rambøll inviterer til Klimadialog tirsdag d. 8. marts kl. 15.00-16.30 under overskriften "Den demokratiske udfordring - hvordan bliver borgernes grønne prioriteter inddraget i kommunernes beslutninger".
  Event
 • Klima og planlægning
  KTC (Kommunal Teknisk Chefforening), Dansk Byplanlaboratorium, Gate 21 og CONCITO har i fællesskab udgivet hæftet ’Klimamål og planlægning’ om klima og fysisk planlægning. Foreningen Realdania har støttet projektet.
 • DK2020 opstartskonference høj kval, snak ved bordene
  Stort set alle danske kommuner er nu en del af DK2020-projektet og har dermed forpligtet sig på at udvikle ambitiøse klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens mål.
  Artikel
 • Jarl på klimafolkemødet 2021
  ”Vi trænger til, at Christiansborg siger til befolkningen, at det kommer til at koste noget. Folk er jo ikke idioter. De har gennemskuet det.” Sådan sagde Connie Hedegaard fra DK2020-scenen på årets Klimafolkemøde i Middelfart og opfordrede landspolitikere til at sige tingene klart.
 • Livskvalitet i byerne
  Tirsdag 7. september kl. 15.00-17.00 kan du deltage i et virtuelt tænketræf om grøn byudvikling, der øger livskvaliteten for mennesker i byen.
  Event
 • DK2020 fælles foto
  I 2019 blev tyve danske kommuner en del af DK2020-projektet og forpligtede sig til at udvikle ambitiøse klimaplaner, der flugter med Parisaftalen. I sidste uge fejrede de 20 kommuner, at alle nu er nået den første vigtige milepæl. Forude venter implementeringen af planerne.
  Artikel
 • Ny klimaalliance DK2020
  Frederiksberg Kommune har taget initiativ til at starte en klimaalliance, der består af 17 kommuner fra hele Danmark. Igennem klimaprojektet DK2020 har kommunerne i løbet af det sidste år udarbejdet handlingsplaner for lokale klimaindsatser, der lever op til Parisaftalens målsætninger, og næste skridt er den konkrete implementering af dem. Med klimaalliancen går kommunerne sammen og forpligtiger sig til i fællesskab at fastholde politisk fokus på implementering af planerne. Ambitionen er, at flere af landets DK2020-kommuner på sigt bliver en del af alliancen. 
 • d
  CONCITO hilser udsigten til en planlov med mere fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og styrket natur velkommen. Planloven er et vigtigt værktøj, der skal sikre at grønne mål og ambitioner opfyldes og ikke udvandes i afvejningen konkurrerende arealanvendelser og hensyn.
  Høringssvar
 • ijo
  Danske kommuner spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Det haster med at komme i mål.
  Analyse
 • dwq
  I denne rapport analyseres 39 danske kommuners klimahandlingsplaner, med fokus på deres CO2-reduktionsbidrag til 70%-målsætningen i 2030. Rapporten omfatter de 39 kommuner, der har færdig-gjort deres planer som en del af 1. rul af DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark.
  Analyse
 • csaw
  CONCITO takker for invitationen til at kommentere på den udarbejdede strategiske miljøvurdering (SMV) af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm, og for deltagelsen i ekspertgennemgangen af samme d. 28. september 2022.
  Byer, Mobilitet
 • da
  I denne rapport analyseres planerne fra de 20 første kommuner, der har udarbejdet klimahandlingsplaner gennem DK2020-samarbejdet.
  Analyse
 • DeltagerDanmark & CONCITO
  I dette handlekatalog har DeltagerDanmark og CONCITO samlet en række projektforslag til, hvordan man kan være med til at gøre ens boligforening, landsbyfællesskab, gade eller lokalsamfund grønnere i fællesskab med andre. Handlekataloget henvender sig til alle, som ønsker at tage initiativ til og drømmer om at komme i gang med et eller flere meningsfulde klimaprojekter
  Byer